Annons

infektioner

Kryptorna under Den Heliga Andens kyrka mitt i Litauens huvudstad Vilnius innehåller kvarlevor av cirka 600 naturligt mumifierade människor. Nu har en internationell forskargrupp analyserat arvsmassa från en av dem, ett cirka treårigt barn som dog av smittkoppor någon gång mellan 1643 och 1665. Genetiska analyser visar att barnets virus – den hittills äldsta kartlagda stammen av smittkoppor – är en föregångare till alla kända stammar, och att merparten av smittans genetiska variation har uppstått under de senaste seklerna. Det finns rapporter om mer än 3 000 år gamla egyptiska mumier med ärr...
I somras rapporterade forskare i USA att svårt brännskadade människor ofta har en rubbad tarmflora. Bakterier kända för att kunna orsaka blodförgiftning och andra infektioner ökar kraftigt i antal. Patienterna behöver dessutom ofta starka antibiotika – som också slår mot den normala tarmfloran. Nu startar ett försök vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som ska ta reda på om en frisk tarmflora kan hjälpa patienter med svåra brännskador. Deltagarna i försöket får lämna ett avföringsprov när de läggs in. När behandlingen är klar kommer en läkare att återföra avföring till patientens tarm. – Vi...
I mer än ett decennium har molekylärbiologen Anthony James vid University of California i USA studerat gener som ger malariamyggor starkare immunförsvar mot malariaparasiten. Tyvärr har han inte haft något effektivt sätt för att sprida sådana gener bland myggor – förrän nu. Ett par forskare vid samma universitet rapporterade i våras att de fört in en så kallad gendrivare i arvsmassan hos bananflugor. En gendrivare är en bit arvsmassa som ser till att en önskad gen sprider sig till samtliga avkomlingar hos en sexuellt reproducerande art. Vid normal nedärvning får bara hälften av avkomman genen...
I september 2010 kom de första rapporterna om att barn och ungdomar som fått sprutor med Pandemrix drabbats av narkolepsi, en sjukdom som bland annat leder till sömnattacker. Cirka 150 fall av narkolepsi i Sverige har en koppling till vaccinet, enligt en uppföljning från Läkemedelsverket som sträcker sig fram till år 2011. Nu har forskare i bland annat USA och Finland jämfört Pandemrix med ett annat vaccin, Focetria, som inte gav några biverkningar alls. De hittade en avgörande skillnad som kan vara orsaken till de svåra biverkningarna. Pandemrix innehåller mycket mer av ett virusprotein som...
Hepatit C är en virusinfektion som drabbar levern och i förlängningen kan orsaka skrumplever och cancer. Sedan ett par år tillbaka finns det verksamma läkemedel mot den tidigare obotliga infektionen. Men behandlingarna är tyvärr mycket dyra. En tolv veckor lång kur kostar 375 000 kronor. Nu har forskare i USA och Japan upptäckt att en gammal och billig typ av allergimedicin (klorcyklizin) på ett effektivt sätt hindrar hepatit C-virus från att infektera nya leverceller hos möss, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Dagens kostsamma behandlingar med antivirala mediciner fungerar...
I dag återstår endast 126 fall av en sjukdom som drabbade 3,5 miljoner människor för 20 år sedan. Det meddelar välgörenhetsorganisationen Carter Center, som tillsammans med bland annat Världs hälsoorganisationen (WHO) lett arbetet med att utrota sjukdomen. Dracontiasis, som sjukdomen kallas, orsakas av guineamask – en parasit vars larver finns på små vattenlevande planktondjur. Människor som dricker det förorenade vattnet får i sig larverna, som sedan förökar sig och utvecklas till en mask. Masken, som kan bli upp till en meter lång, stannar kvar i kroppen i nästan ett år innan den slutligen...