Annons

kvinnor

I länder där kvinnor huvudsakligen ansvarar för familjen är stressen större än i länder med jämnare könsfördelning i hemmet.
De två kinesiska nakenhundarna Zelda och Nemi, som inte alls är hårlösa, har fått tillåtelse att hoppa upp i soffan och sover nu tätt ihoprullade vid sin mattes sida. Hur ser deras drömmar ut?
Gud – eller evolutionen – måste ha gjort ett misstag.
Forskare i USA har utvecklat ett slags intelligenstest för hela grupper. De lät närmare 700 försökspersoner samarbeta i grupper.
En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.
Enligt en amerikansk studie fick kvinnor med låg sexlust bättre sexliv efter placebobehandling.