Annons

Lunds universitet

Life ascending av Nick Lane, University College London, är en välskriven bok som borde läsas av alla biologistuderande och deras professorer.
En ny superborr, som ska köpas in av Lunds tekniska högskola (LTH) för 20 miljoner kronor, når tre kilometer ner i berggrunden.
På vägen till att bli Homo sapiens – den vetande människan – blev vi också Homo docens – den undervisande människan. Men är det verkligen sant att det bara är människan som undervisar?
Det finns effektiva sätt att öka chansen för åter-gång i arbete, visar ny forskning utförd genom ett samarbete mellan Försäkringskassan och Yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet.
Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa.
Två amerikanska forskare har roat sig med att titta igenom ett antal upplagor av en klassisk kokbok, The joy of cooking, från 1936 och framåt.