Annons

miljö

Forskare från Norge har simulerat klimatförändringar under perioden 1850–2500 med en klimatmodell som kallas ESCIMO . Forskarna undersökte två scenarier. I det första scenariot nådde växthusgaserna ett tak 2030 för att sedan minska till noll år 2100. Det gav en temperaturökning på tre grader och en havsnivåhöjning på tre meter år 2500. I det andra scenariot upphörde alla utsläpp av växthusgaser omedelbart (2020). Även i detta fall blev medeltemperaturen tre grader högre år 2500, medan havsnivån steg med 2,5 meter. Leder till en snöbollseffekt Orsakerna till de här dystra prognoserna är att...
Faktum är att delfiner aldrig sover! De måste vara vakna hela tiden för att kunna gå upp till ytan för att andas. Vanligen gör de det ett par, tre gånger med en halv minuts mellanrum för att sen ta ett lite längre dyk på 2–3 minuter. Och så håller de på. Men de kan vara nere längre, ibland upp till 10 minuter, till exempel när de dyker djupt för att hitta fisk. Man tror att de kan klara detta med att aldrig sova genom att de kan sänka medvetandegraden i ena hjärnhalvan och låta den vila, medan den andra halvan är vaken och styr andningen och håller utkik efter eventuella faror. Hur djupt...
En svampsjukdom är på väg att utrota asken. Om den dör ut kommer den att ta minst 50 andra arter med sig i graven. Hoppet står nu till ett litet antal resistenta träd. Forskarna jobbar febrilt med att att kartlägga deras genetik och kemi.
Grunda avsnörda havsvikar, flador, är viktiga yngelkammare för abborre och gädda i norra Östersjön. I en ny studie publicerad i Estuarine, coastal and shelf science , visar forskare från Sverige och Finland att storspiggen har blivit ett problem i fladorna; ju flera spiggar desto färre yngel av abborre och gädda. Storspiggen lever till stor del i öppet hav men söker sig till kusten när den ska leka. – Landhöjningen är fortfarande ganska kraftig vid höga kusten och Kvarken, upp till en centimeter per år. Fladorna blir därför grundare med tiden så att folk inte kommer in med sina båtar. Därför...
Med gps är det numera enkelt att följa renarnas väg över landskapen på digitala kartor. De traditionellt renskötande samebyarna har i huvudsak dragit nytta av den nya tekniken, enligt Kajsa Kuoljoks avhandling i etnologi vid Umeå universitet. – Arbetet har förenklats, eftersom de kan följa renarna på ett nytt sätt. Även i diskussioner med tredje part har gps-kartor kunnat användas för att stärka samebyarnas argument, förklarar Kajsa Kuoljok. Idag arbetar 51 samebyar i norra Sverige med traditionell renskötsel. Kajsa Koljouk har följt runt 15 renskötare i den största av dessa byar, Sirges...
Arbetarmyror klarar att bära föremål som väger åtminstone tio gånger mer än vad de själva gör. Ett forskarteam med japanska och europeiska deltagare har röntgat arbetare och drottningar, som har vingar, och jämfört deras anatomi (se film nedan). Analyserna visar att hos drottningar tar flygmusklerna upp en stor del av utrymmet i mellankroppen. Hos arbetarmyrorna har flygmusklerna ersatts med kraftigare ben- och nackmuskler och mellankroppens skal har förstärkts. Med evolutionens hjälp har arbetarmyror omvandlats från små flygmaskiner till palltruckar. Röntgentekniken som forskarna har använt...