Annons

miljö

Med en våldsamt skakande timslång dans uppvaktar skorpionhannen sin utvalda hona. Om hon samtycker tar de varandras klor och fortsätter dansen tillsammans. Bara döden kan skilja dem åt.
För fem år sedan flöt tiotusentals döda sillgrisslor iland längs USA:s västkust. Under flera års tid har många forskare arbetat för att förstå vad som hände. Nu står det klart att en långlivad värmebölja under ytan missgynnade de fetaste planktonen, vilket gjorde fisken magrare, vilket i sin tur gjorde att sillgrisslorna svalt. De döda fåglar som flöt iland var bara en mindre del, det verkliga antalet döda sillgrisslor var omkring en miljon, enligt amerikanska forskare som publicerat sina resultat i tidskriften Plos One . The Blob – värmebölja under ytan Mellan 2013 och 2015 värmdes havet...
− Vi är inte jättenöjda med att komma med budskapet att det inte är så mycket du kan göra åt svensk havsmiljö genom val av sjömat, men man får ju vara realist, säger Sara Hornborg vid forskningsinstitutet RISE och medförfattare till rapporten Svensk konsumtion av sjömat och dess påverkan på haven kring Sverige . Två tredjedelar av den fisk och skaldjur vi äter i dag importeras, och påverkar alltså inte svenska hav. Om svenskar väljer bort torsk från Östersjön på grund av att den inte kan miljöcertifieras så går den på export i stället. Ansvaret för fisket ligger hos politikerna Önskvärt vore...
Tyskland ska avveckla kärnkraften till 2022 och kolkraften till 2038, samtidigt som landet bygger ut den förnybara energin. Men omställningen, som kallas Energiewende, går inte så snabbt som planerat. Hur ser du på det? – Energiewende är helt nödvändigt, men kraven på takten har med tiden ökat utifrån. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens nya ordförande, säger nu att EU bör minska sina utsläpp med 55 procent till 2030 och vara utsläppsneutralt till 2050. Det är högre krav än vad som fanns när Energiewende föddes. Vilka är de största utmaningarna? – För Tysklands del är det att man har kvar...
Forskare vid University of Vermont har utvecklat en ny typ av levande maskin som kan röra sig mot ett utvalt mål och utföra enkla uppgifter. Dessutom kan de självläka om de skadas. Dessa små ”xenobotar”, som forskarna valt att kalla dem, har konstruerats med hjälp av AI i en superdator och sedan byggs ihop av hud- och hjärtceller från en groda. - De är varken en traditionell robot eller en känd art. Det är ett nytt slags ting: en levande, programmerbar organism, säger Joshua Bongard, en av huvudförfattarna till studien som publicerats i tidskriften PNAS . För att komma fram till rätt form för...
– I många fall finns det alternativa resor med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av studiens författare. Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök...