Annons

miljö

Kan en återgång till segel minska utsläppen till havs? Om fem år kan ett svenskutvecklat fraktfartyg segla över Nordatlanten. F&F har besökt ett av de svenska labb där fartyget utvecklas.
Att hitta nya arter i Skåne är förhållandevis ovanligt. Landlevande arter kan spridas hit naturligt från Danmark, men i många fall fungerar Öresund som en barriär. Stenmården, som är besläktad med den svenska skogsmården, har troligen liftat hit över Öresundsbron med en lastbil. Experternas teori är att en dräktig stenmårdshona har krupit in i lastbilens underrede och hoppat av i skånska Bromölla under en fikapaus där den blivit kvar och sedan fött sina ungar. Hittills har sammanlagt elva bekräftade fynd av stenmård gjorts i Sverige, samtliga i nordöstra Skåne. I ett examensarbete från...
Svar av Gustaf Samelius och Tomas Willebrand, forskare vid Det skandinaviska rävprojektet Rävar kan som du skriver se luggslitna ut på vårkanten när de fäller vinterpälsen, och det kan därför vara svårt att säga om det var en räv med skabb eller en som fällde sin päls som ni såg. Generellt sett börjar skabben oftast på öron, hälar och vid svansroten, och ses lättast vid svansroten och främre delen av svansen. Har skabbangreppet gått långt kan stora delar av kroppen vara hårlös. Då är huden ofta väldigt irriterad och sårig, vilket dock är svårt att se på avstånd. Skabbrävar förlorar ofta sin...
Skarven är anpassad för att jaga fisk vid kusten. Fågeln kan dyka 20–30 meter ner under ytan för att hämta sitt byte, men den kan också jaga på betydligt grundare vatten. I Danmark har skarven de senaste tio åren spridit sig från kusten till sjöar och andra vattendrag. Särskilt vintertid letar den föda där. I en ny studie har forskare från Danmarks tekniska universitet monterat kameror över små, grunda och snabbt strömmande vattendrag. Det visade sig att skarven åt mellan 50 och 98 procent av alla lax- och öringyngel. Studierna avslutas först 2023, men de preliminära resultaten beskrivs som...
Den som har testat att odla dill hemma i köksfönstret har säkert upptäckt att den smakar mindre än dill som växer utomhus. Samma problem drabbar växthusodlare. Dill odlad i växthus blir helt enkelt inte lika god. I en ny studie publicerad i tidskriften Food Chemistry har ett forskarlag vid Örebro universitet undersökt vad som händer inuti dillen. Det visade sig att solens osynliga strålar har en nyckelroll. Växthus stänger automatiskt ute UV-ljus, men forskarna testade att tillsätta extra UV-ljus. När den specialodlade dillen blindtestades mot dill från mataffärer och helt vanliga...
Att hjälpa bina genom att sätta upp bikupor kan göra mer skada än nytta. För att verkligen hjälpa de hotade arterna krävs något helt annat.