Annons

miljö

Ett internationellt forskarteam har undersökt hur influensa sprids mellan däggdjur som lever på savannen i Namibia. De har samlat in blodprov från 14 däggdjursarter, bland annat lejon, geparder, sjakaler elefanter, springbockar och gnuer. Blodproverna har analyserats på jakt efter antikroppar mot influensavirus typ A, som orsakar de flesta epidemierna hos människor. Forskarnas analyser indikerar att influensa är ovanligt hos de stora växtätarna. Ingen av de undersökta elefanterna bar på antikroppar mot influensa – och inga springbockar heller. En av tio undersökta noshörningar hade svaga...
Hajar är ovanliga i svenska vatten. Det är sannolikt orsaken till att ytterst få böcker om dessa djur har skrivits i vårt land. Det nya uppslagsverket Guide till världens hajar är ett gyllene undantag. Boken beskriver merparten av de drygt 500 hajarter som är kända i nuläget. Författaren David C. Bernvi är marinbiolog på Stockholms universitet och expert på vithajar, som han studerar i Sydafrika. Boken har ett ganska traditionellt upplägg. Den inleds med ett par kapitel som handlar om hajars ekologi, artrikedom och systematik. Därefter följer beskrivningar av 534 arter, indelade i släkten,...
Vi håller på att få slut på odlingsbar mark. Jordens befolkning närmar sig åtta miljarder och enligt FN:s beräkningar kommer det att finnas ytterligare två miljarder munnar att mätta år 2050. För att möta den utmaningen måste åker-arealerna ökas med en yta lika stor som Australien. Det är omöjligt – vi använder redan 80 procent av all odlingsbar mark. Det här dystra framtidsscenariot utgår från att vi fortsätter använda konventionella jordbruksmetoder. Genom att använda växthus i stället för åkrar kan avkastningen ökas, odlingssäsongen förlängas och miljöpåverkan kontrolleras. Men det finns...
Svar: Vädret vid ett visst område och en viss tidpunkt påverkas mycket av hur varmare respektive kallare luftmassor rör sig. När till exempel arktisk luft strömmar söderut, leder det till kyligt väder. Samtidigt kan mildluft söderifrån breda ut sig på Arktis. Sådana fördelningar och omfördelningar sker ständigt med de storskaliga luftströmningarna – atmosfärens allmänna cirkulation. Värmen var verkligen utbredd under sommaren 2018, men det fanns områden med både varmare och kyligare väder än vanligt. Juni var ovanligt varm i delar av norra Sibirien, Nordamerika, Europa, Norra Afrika och...
Svar: Ja, ryska forskare penetrerade den nästan fyra kilometer tjocka isen i februari 2012 och nådde därmed ner till Vostoksjön. Den har varit isolerad från omvärlden i över 15 miljoner år, och många forskare tror att det kan finnas ett unikt ekosystem av mikroorganismer anpassade till den extrema miljön i sjön. Man tror att vulkanisk aktivitet under sjön i kombination med det höga trycket hindrar vattnet från att frysa. Vattentemperaturen är cirka –3°C, men fryspunkten är ännu lägre på grund av det höga trycket. Att studera mikrobiologi i en sådan unik miljö kan bland annat ge oss ledtrådar...
Klicka för att ladda ner grafiken som pdf. Bild: Johan Jarnestad