Annons

miljö

Mammutarna brukar ses som istidens ikondjur. Men faktum är att de – i likhet med de övriga elefantdjuren , härstammar från Afrika. Därifrån vandrade de norrut och gav upphov till nya arter i Europa, Asien och Nordamerika. Nu har ett internationellt forskarteam lett av svenska forskare lyckats analyserat dna från tre mammutar som hittats i Sibiren, varav två beräknas ha levt för mer än en miljon år sedan. Det är ett nytt rekord för analys av uråldrigt dna, det äldsta dna:t fram till nu kommer från en häst som levde för cirka 700 000 år sedan. En ny sorts mammut Analyserna bjuder på en rad...
Genom att placera en liten sensor i en hybridasp har forskare för första gången lyckats mäta sockerhalten i saven inuti en levande växt. Tidigare har den typen av mätning krävt att en gren skärs av för att undersöka vätskeinnehållet. Den nya sensorn har redan gett ny kunskap om hur sockernivåerna varierar över dygnet. I tidskriften iScience visar forskarna från Linköpings universitet och Umeå Plant Science Centre till exempel att halten av sackaros ökar på natten. – Sensorn är därmed ett viktigt redskap inom biologisk grundforskning för att studera växternas ämnesomsättning. Socker är också...
Den nyupptäckta kameleonten , som har döpts till Brookesia nana, lever i en bergsskog i norra Madagaskar. Honan är cirka 30 millimeter lång från nos till svansspets medan hannen endast är drygt 20 millimeter lång. Men hannens könsorgan är förhållandevis stort, dess längd motsvarar nästan en femtedel av kroppslängden. Det är troligtvis en anpassning som krävs för att hannen ska kunna para sig med honan – som ju är avsevärt större än hannen. Släktet Brookesia innehåller drygt tio miniatyrarter. Det finns ingen förklaring till varför just detta släkte har givit upphov till så många småvuxna...
Organisationen Air miners är en plattform för forskare och företag som arbetar med CCS-teknik (carbon, capture and storage) det vill säga, de utvecklar system för att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären. Organisationen höll nyligen en digital konferens med närmare 200 deltagare. I en artikel i International journal of environmental studies presenterar en av organisatörerna en redogörelse för miljövinsterna som följde av att hålla konferensen online. – Vi ville att detta skulle bli världens första koldioxidnegativa konferens. Jag tog på mig ansvaret att beräkna hur stora utsläpp...
Fåglar har många knep för att överleva vinterns kalla, korta dagar. Men ett varmare klimat kan sätta dem ur spel.
Metan är en kraftfull växthusgas som har hamnat i skuggan av den mer välkända klimatboven koldioxid. Metan beräknas ha en klimatpåverkan som är ungefär 100 gånger kraftigare än koldioxidens. Skillnaden minskar dock om man väger in de två gasernas förväntade livslängd. Metan bryts ned efter ungefär tio år medan koldioxid blir kvar i atmosfären i hundratals år. Enligt FN:s klimatpanel IPCC medför detta att metan har en klimateffekt som är cirka 30 gånger kraftigare än koldioxiden, sett över hundra år. Men det finns forskare som menar att skillnaderna är avsevärt mindre än så (...