Annons

miljö

Att kunna skilja på ett eller två kan vara livsavgörande. Men att se att elva är fler än tio, det är inte lika viktigt. I alla fall inte om man är en groda på jakt efter föda. Många djur kan uppfatta både mängder och proportioner och använder matematik när de jagar, slåss och hittar hem.
Rumsminnet är en sorts inre karta med sinnesintryck som hjälper människor och andra djurarter att hitta till platser och objekt. Det upptäcktes av forskarna John O'Keefe, May-Britt Moser och Edvard I. Moser som år 2014 fick dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sitt arbete. En av de viktigaste sakerna att hålla i minnet är var man kan hitta mat, oavsett om det är i skafferiet, ute på stan eller på savannen. Nu har nederländska forskare visat att människan är särskilt bra på att minnas var man kan hittakaloririk mat – en förmåga forskarna tror kan ha hjälpt våra förfäder att...
Nej, det är inte alls korrekt. Den bloggare som påstår detta saknar grundläggande kunskaper om bly, kemi och medicin och sprider desinformation. Allt bly är giftigt och det finns inte någon blyhalt som inte är hälsofarlig. Halterna av bly i naturen är i dag 1000 gånger högre än innan människan började utvinna och använda bly. I praktiken finns därmed inte något ”naturligt” bly i omlopp; allt bly vi får i oss kommer från mänsklig aktivitet. Bly från ammunition utgör de största oreglerade blyutsläppen i både EU och USA. I Sverige förbrukas 600–700 ton bly per år i gevärskulor och hagel...
Intresset ökar på nytt för koldioxidlagring som en lösning på klimatkrisen. I Norge smids planer på att pumpa ner utsläpp från hela norra Europa under havsbotten. Men vem ska betala kalaset?
Det finns drygt 70 registrerade kattraser världen över. Den så kallade rasstandarden ger en noggrann beskrivning av rasens utseende, men en ganska vag beskrivning av rasens temperament och beteenden. Finska forskare har nu med hjälp av statistiska analyser undersökt hur pass framträdande tio beteenden är hos 19 olika kattraser. Data kommer från frågeformulär och innefattar 5 700 finska katter varav drygt 800 är icke renrasiga ”huskatter”. Turkisk van är den ras som enligt forskarnas analyser är mest aggressiv mot familjemedlemmar. Den är också mest aggressiv mot främlingar och mot andra...
En liter sjö- eller havsvatten innehåller några få milligram syre. Det räcker för fiskar – tack vare låg ämnesomsättning och synnerligen effektiva gälar.