Annons

miljö

Flodpärlmusslan är rödlistad, och klassad som starkt hotad. För att rädda musslan har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny åtgärdsplan . Ett handfast förslag är att varje län ska skydda minst två nya vattendrag med flodpärlmusslor och restaurera minst fyra vattendrag. Dessutom kan det bli aktuellt att revidera vissa skötselplaner för naturreservat så att flodpärlmusslans krav tillgodoses. Sverige har ett stort ansvar för musslans bevarande. Hela 75 procent av alla europeiska bestånd finns i Sverige, Norge och Finland. – Man beräknar att föryngring endast förekommer i en tredjedel av...
Fjällräven fridlystes redan 1928 i Sverige. Dess päls var eftertraktad och stammen hade minskat kraftigt till följd av ett mycket hårt jakttryck. Trots skyddet har fjällräven inte återhämtat sig. Den är klassad som ”starkt hotad” (EN) på svenska rödlistan . Arkeologiska undersökningar visar att fjällrävsjakt har långa traditioner. Polska forskare har hittat lämningar efter 2 400 fjällrävar i Kraków Spadzista i Södra Polen. Platsen är känd sedan tidigare, man har bland annat hitta stora mängder mammutlämningar där samt bevis för att det förekom jakt på mammut i regionen. Tänderna avslöjar när...
I orten Smøla på Norges västkust finns en av Europas största vindkraftparker. Sedan 2006 genomsöks området regelbundet med specialtränade hundar som letar upp fåglar som har dött i kollisioner med vindkraftverken. Hundarna har hittat närmare 500 fåglar varav ett hundratal rovfåglar, framför allt havsörnar. År 2012 målades ett av tre rotorblad svarta på fyra stycken vindkraftverk. Förhoppningen var att detta skulle göra det lättare för fåglarna att se de snurrande bladen i tid, så att antalet kollisioner skulle minska. Fyra närliggande vindkraftverk med vanliga vita rotorblad fick utgöra...
Frigolit är ett av flera handelsnamn för expanderbar polystyren (EPS). Den används bland annat som isolerings- och förpackningsmaterial. Plasten är kemiskt stabil men mekaniskt skör vilket medför att den lätt smulas sönder och sprids med vinden till haven, som beräknas ta emot 5–13 miljoner ton plastskräp varje år . Forskare från Sydkorea kan ha hittat ett sätt att bryta ned EPS på biologisk väg, så kallad biodegradering. Forskarna har visat att larven av skalbaggen Plesiophthalmus davidis verkar älska EPS. Den äter vanligtvis murket trä men forskarna har visat att larven kan leva av enbart...
Hur fick människan så stor hjärna? Svaret har länge sökts bland människoaporna. Men ny forskning visar att det i stället kan vara klokare att studera de fläckiga hyenorna. Deras utveckling är förvånansvärt lik människans.
Irriterande i fruktskålen, men en portalfigur inom forskningen. Bananflugan lever alltid nära människan – därför vet den när du har mogen frukt framme.