Annons

miljö

Den 21 januari 2018 gjorde australiensarna Kym Illman och Tonya Allan ett ovanligt strandfynd 18 mil norr om Perth. I en flaska låg en hoprullad lapp, lite skavd i kanten men annars välbevarad, daterad 12 juni 1886. Detta gör meddelandet till världens äldsta kända flaskpost, upphittad över 131 år efter att den kastades i havet. Meddelandet var inget nödrop från en skeppsbruten, utan ett förtryckt formulär med en uppmaning att skicka in uppgifter om var flaskan hittats till havsobservatoriet i Hamburg. Meddelanden i flaskor var ett sätt att utforska havsströmmarna. – Det var framsynt – man gör...
Homo stupidus – den dumma människan – var ett av namnförslagen som diskuterades innan forskarna fastnade för Homo neanderthalensis. Våra utdöda släktingar har alltid haft rykte om sig att vara tröga och sakna förmåga att tänka i symboler. Nu får de upprättelse. En internationell forskargrupp har kommit fram till att målningarna i tre spanska grottor är mer än 64 000 år gamla. Eftersom Europas äldsta spår av moderna människor är över 20 000 år yngre slår de fast att upphovsmännen måste ha varit neandertalare. Bland motiven i grottorna finns symboler och mönster med linjer, prickar och...
Vid Boliden Bergsöes blysmältverk i Landskrona smälts blybatterier ner så att metallen kan återanvändas. Processen släpper ut koldioxid, men även mycket små mängder bly. I ett nystartat forskningsprojekt med stöd från Energimyndigheten ska Boliden tillsammans med forskningsinstitutet Rise undersöka om algodlingar kan minska utsläppsproblemen. Rökgaser från blyåtervinningen leds till vattenfyllda odlingstankar som kan stå utanför fabriken. Algerna använder koldioxiden vid sin fotosyntes. Samtidigt får de i sig blypartiklar, som även fastnar på deras yta. När algerna dör sjunker de till botten...
Att förlusten av biologisk mångfald kan leda till att viktiga ekosystemtjänster – som näringsomsättning och produktion av biomassa – försämras är något de flesta ekologer är överens om. Men att undersöka detta i detalj är en utmaning eftersom det kräver storskaliga och långvariga experiment i fält. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har dock antagit utmaningen. Under snart två decennier har forskarna manipulerat växtrikedomen i provytor på 30 öar som finns i två norrländska sjöar. – Det är det äldsta fältförsöket av sitt slag, och ju äldre försöket blir, ju mer värdefullt blir det,...
Dessa bjässar filtrerar dagligen hundratals till tusentals kubikmetrar vatten på jakt efter sin pyttesmå byten. Att de samtidigt får i sig mikroplast är oundvikligt, men i dagsläget saknas kunskap om mängderna, för de flesta arterna. Men ett internationellt forskarteam har kunnat visa att valhajar i Californiaviken får i sig 100 mikroplastbitar per dag medan fenvalar i Medelhavet får i sig tusentals. Plastbitar kan blockera näringsupptaget och ge skärskador i magtrakterna. Dessutom tar plastbitar upp miljögifter direkt från vattnet. Dessa ackumuleras på plastens yta. Därför kan mikroplast (...
Alla däggdjur som någonsin har upptäckts finns beskrivna i databasen Mammal species of the world . Den uppdaterades senast 2005 och innehöll då 5 416 däggdjursarter. Ett amerikanskt forskarteam har gått igenom 1 200 vetenskapliga publikationer som har publicerats sedan dess och kommit fram till att antalet kända däggdjursarter nu har stigit till 6 495. På bara 13 år har alltså ytterligare drygt 1 000 arter upptäckts – en ökning med närmare 20 procent. De två mest artrika däggdjursordningarna är gnagare och fladdermöss – och merparten av de nyupptäckta arterna tillhör dessa grupper. Men även...