Annons

miljö

Tusentals ton solkräm hamnar i havet varje sommar. Mycket tyder på att vissa ämnen i dem kan skada såväl musslor i Östersjön som koraller i Stilla havet. Palau är det första landet i världen att förbjuda de skadliga ämnena.
Ett EU-bad är ett offentligt strandbad inom unionen vars vattenkvalitet undersöks med standardiserade metoder. Man mäter bland annat bakteriehalten i vattnet. Kvaliteten på vattnet bedöms på en skala i fyra steg. Inför årets säsong har 378 av landets 438 EU-bad fått högsta betyg och endast ett bad har underkänts. Den totala andelen bad med godkänt vatten är 94 procent i år. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns en interaktiv karta som visar vattenkvaliteten vid ett stort antal badplatser i landet. Kolla upp din favoritbadplats här .
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har deltagit i en storskalig studie som handlar om aktivitetsmönstren hos växtätare och rovdjur i Afrika. Studien är baserad på bildmaterial från viltkameror utplacerade i 32 skyddade områden i Sydafrika. Den innefattar 29 arter av växtätare, från harar till elefanter – samt stora rovdjur som lejon, hyenor och leoparder. Analyser av bildmaterialet visar att de små växtätarna (<40 kg) och de allra största växtätarna (>700 kg) är som mest aktiva under dygnets svalare timmar – och så är även de stora rovdjuren. För dessa växtätare är värmen...
En är liten och skör men med kraftig fot. Den andra är stor och robust med tjockt skal. Ändå tillhör snäckorna samma art och parar sig med varandra. Professor Kerstin Johannesson har ägnat hela sin forskarkarriär åt gåtan på Bohusläns stränder. Lösningen förvånar – och lär oss mycket om evolutionen.
På planeten jorden finns ungefär två miljarder hushållskylskåp i bruk , enligt FNs senaste rapport från 2018. Över en miljard av dessa använder det miljövänliga kylmedlet R600a, medan resten använder sig av mindre skonsamma alternativ, varav den substans som forskarna från universitetet i Johannesburg riktat in sig på är den vanligaste: R134a. Endast kylmedlet byttes ut I studien använde sig forskarna av en kyl byggd för R134a, och ersatte det istället med R600a. Kylsystemet tömdes med hjälp av ett vakuumverktyg mellan testerna, medan själva kylen i övrigt var intakt. För att ytterligare öka...
Enligt ett internationellt forskarteam med deltagare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har den ikoniska jättepandan fallit offer för reservatparadoxen. Enligt denna paradox kan hotade arter missgynnas av att man inrättar reservat för att skydda dem. Det beror på att reservaten inte kan tillgodose den hotade artens behov eftersom miljön har för låg kvalitet. Det kan i sin tur vara en följd av att reservaten placeras i områden med lågt ekonomiskt värde. Trots decennier av omfattande bevarandeinsatser så finns det bara 2 000 jättepandor kvar. Merparten av dem lever i bambuskogar på hög...