Annons

miljö

I varje nummer av Forskning & Framsteg förklarar vi hur något fenomen i vår vardag fungerar. Vad vill du veta nästa gång? Skriv till oss och berätta: fraga@fof.se Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera
Svar av Dan-E Nilsson , professor i funktionell zoologi, Lunds universitet Många ryggradsdjur och insekter har färgseende, det vill säga kan skilja på ljus av olika våglängder. Men hur utvecklat färgseendet är varierar mycket mellan olika djur. Ryggradsdjur har två sorters ljuskänsliga celler i ögat: tappar, som är anpassade för starkt ljus, och stavar , för svagt ljus. Det är tapparna som ger färgseende. Människan har tre varianter av tappar med känslighet för korta, medellånga och långa våglängder, eller med andra ord blått, grönt och rött. Hundar har bara två varianter av tappar. Den ena...
När istäcket från den senaste istiden drog sig tillbaka utvecklades växtsamhällena i snabb takt. Plötsligt tävlade växter för att kolonisera tidigare frysta landskap runt om i världen. Arter utvecklades i ett rasande tempo. Jack W Williams Ett internationellt forskarlag har spårat den globala vegetationens framfart inte mindre än 18 000 år tillbaka i tiden fram till i dag. I deras studie, som är publicerad i Science , dras flera oväntade slutsatser. – Vi ser att vegetationen i dag förändras lika snabbt eller rentav ännu snabbare som under slutet av den senaste istiden. Det hade vi inte räknat...
Monstervågor som höjer sig högt över omkringliggande vågor kan plötsligt bildas och försvinna på havet. Att de är kortlivade och ofta uppstår på djupt vatten gör att de skiljer sig från tsunamier, som kan färdas många mil och mest märks på grunt vatten. Monstervågor uppstår antagligen på haven varje dag. På satellitbilder tagna under tre veckor hittade forskare tio monstervågor som var minst 25 meter höga. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera
Med hjälp av en specialdesignad datalogg har forskare för första gången kunnat följa trastsångaren i detalj när den flyttar till och från Sverige under vår och höst. Normalt flyger trastsångaren om nätterna, men när fåglarna gör långflygningar över Medelhavet och Saharaöknen står det nu klart att de flyger även på dagtid för att slippa landa på otillgängliga platser. Mest förvånade blev forskarna över höjden. Sissel Sjöberg Tidigare har man sett att småfåglarna flyger kring 2 000 meters höjd, och lite högre när de passerar just hav och öknar. Men de små trastsångarna flög på uppemot 6 400...
Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller mindre. Men vad händer om länderna misslyckas med sina mål? Daniel Gilford Ett forskarlag vid Rutgers university i USA har studerat vad klimatförändringarna kan få för konsekvenser för Antarktis smältande glaciärer. Vid 3 graders global uppvärmning beräknas en höjning av den globala genomsnittliga havsnivån med så mycket som en halv centimeter per år. Det framgår av en ny studie som är publicerad i Nature . – Vår studie visar att en kollaps av isen i Västantarktis kan börja så snart som 2060. Det skulle...