Annons

miljö

Det finns inget definitivt svar på om hemkompostering är bättre eller sämre än kommunal rötning. Det beror på en rad faktorer som mängd och typ av avfall, hur komposteringsprocessen ser ut och kanske viktigast – hur den färdiga komposten används och vad den ersätter. Låt mig ge tre exempel: Om den kommunala insamlingen av organiskt avfall inte redan passerar ditt område, så blir det en utsläppsökning om den ska komma till dig. Då kan hemkompostering vara det mest miljövänliga alternativet. Om insamlingen redan passerar dig ökar inte transporterna av att du ansluter dig. Då kan kommunal...
Växthuseffekten fungerar så att inkommande solstrålning nästan obehindrat släpps igenom atmosfären, medan utgående värmestrålning från jorden inte gör det. Detta gör klimatet på jorden betydligt varmare än det hade varit utan atmosfär. Ju högre halter av växthusgaser i atmosfären, desto större blir växthuseffekten. Med stigande koldioxidkoncentration minskar visserligen marginaleffekten av varje ytterligare utsläppt ton, men denna minskning är inte så stor som man kan tro. Marginaleffekten finns kvar även vid mycket höga koldioxidkoncentrationer. Koldioxid absorberar värme i atmosfärens alla...
Valarna är hovdjur och papayan en senapsväxt. Falkarna är närmare släkt med talgoxar än med hökar. Dna-analyser har ritat om arternas utvecklingsträd. Men Linné hade inte fått allt om bakfoten – mycket av hans systematik håller än.
En korallklump består av en stor mängd små nässeldjur inneslutna i hårda skal. Det finns också alger i korallen. Det är algerna som ger färg åt koraller. Vid sjukdomen korallblekning stöts algerna bort eller dör, korallerna blir då vita. Eftersom algerna bidrar med näring från sin fotosyntes kan blekta koraller svälta ihjäl. Korallblekning blir allt vanligare i takt med att de pågående klimatförändringarna höjer temperaturen i haven och bidrar till att värmeböljorna blir allt kraftigare. Forskare från Australien har undersökt om det går att tvinga fram värmeanpassningar hos algerna som lever...
Forntiden var allt annat än karg och torftig. När experter på forntida växtmaterial följer med arkeologerna i fält hittar de vackra trädgårdar och spektakulära blomstergravar. Nyligen hittades en järnålderskvinna som begravts på en bädd av gula blommor.
De svenska fiskemöjligheterna i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt sänktes väsentligt inför 2020 eftersom situationen för flera viktiga kommersiella bestånd är allvarlig. De är således tuffa tider för yrkesfiskarna och situationen förvärras ytterligare av coronakrisen, som medför att efterfrågan på färsk fisk minskar . Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de kommer göra en satsning på att minska antalet borttappade fiskeredskap, spökgarn, i svenska fiskevatten. Det kan ses som en stödåtgärd för yrkesfiskarna, de har lokalkännedom och kommer därför sannolikt få en central roll inom...