Annons

miljö

Svar av Didrik Vanhoenacker , jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet Det är bitmärken från ett rådjur som försökt tugga på äpplet. Hjortdjur, och även andra idisslare som kor och får, saknar framtänder i överkäken. Därför är det bara märken från framtänderna och hörntänderna i underkäken som syns i äpplet. Hörntänderna hos rådjur ser ut och fungerar som framtänder. I överkäken finns i stället bara en hård valk eller kudde som de håller emot med.
Från skygg djungelhöna till människans trogna följeslagare – och till slut massproducerad slaktkyckling. Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om djurs beteenden. Nu har han skrivit en bok om djur som ligger honom extra varmt om hjärtat: Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns . Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera Per Jensen har ett hönshus i trädgården och han väver elegant in...
I en uppmärksammad studie har forskare samlat in pollendata och data över hur många fall av covid-19 som noterats i 31 länder på fem kontinenter. – Det mest framträdande fyndet var att ökade halter av luftburet pollen samvarierade med ökningar vad gäller antalet fall av covid-19 infektion i de flesta länder, säger Athanasios Damialis, forskare inom miljömedicin vid Technische Universität München i Tyskland. Han ledde studien vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS . Pollennivåer har samlats in från 248 mätstationer, varav en handfull finns i Sverige. Forskarna visar att...
”Det ligger ett skimmer av sagoväsen över nakensnäckor och deras havslevande släktingar. De befinner sig mellan poesi och verklighet.” Så inleds nästa del av Nationalnyckeln – en serie stora praktböcker som beskriver alla Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Med känselspröt på huvudet kan nakensnäckorna känna smak, lukt och vibrationer. Deras ögon är små fläckar som sitter inbäddade i huden och bara kan skilja på ljus och mörker. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år...
Även i fåglarnas värld pågår en pandemi. Längs en kuststräcka i nordvästra Tyskland hittades 15 000 vilda fåglar som alla verkar ha dött av fågelinfluensa, och bland svenska tamfåglar ser vi det största utbrottet någonsin, enligt Henrik Uhlhorn som är biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. I förra veckan tog han hand om två berguvar från Skövde som visade sig ha dött av fågelinfluensa. Totalt under vintern har SVA hittills fått in fem berguvar med samma dödsorsak. − Med tanke på antalet berguvar i landet så är det förhållandevis höga siffror. Men vi får ju bara...
Norge fick nyligen en ny däggdjursart, när sommarens bilder från en viltkamera nordost om Treriksröset analyserades. Där syntes en guldschakal, som har sitt ursprung i östra Medelhavsområdet och ser ut som en blandning av varg och räv. Guldschakalen är på spridning norrut i Europa, förmodligen till stor del på grund av ett varmare klimat. Den dök upp i Finland 2019 och orsakade stor politisk förvirring – var den en invasiv art som skulle skjutas bort så snart som möjligt eller en naturlig del av faunan som skulle värnas? Finland har dåliga erfarenheter av invasiva arter, som mårdhund som...