Annons

miljövård

Redan på 1950-talet kunde den amerikanske fladdermuspionjären Donald Griffin visa att vissa arter av fladdermöss lockas till gatlyktor på jakt efter nattfjärilar som förvirrats av ljusskenet. Det är framför allt snabbflygande fladdermöss som kan dra nytta av sådana ansamlingar av insekter. Men för de flesta fladdermusarter innebär nattlig belysning i stället ett allvarligt hot. Fladdermöss har ända sedan dinosauriernas tid utvecklats för ett liv i mörker. Ljus innebär risk att bli tagen av rovfåglar, ugglor och katter. En del, som visserligen kan dra nytta av insekter som samlas runt...
När polisen undersöker en mordplats använder de ett speciellt ”kit” som gör det lättare att samla in och förvara dna som kan bli bevismaterial. Nu har forskare vid University of Pretoria i Sydafrika utvecklat liknande kit för att minska tjuvjakten på noshörningar. Utrustningen är utformad dels för att kunna säkra bevis på själva brottsplatsen, och dels för att utvinna dna ur exempelvis horn som har beslagtagits på den illegala marknaden. Därtill finns en databas med dna från levande och tjuvjagade noshörningar, samt från bevismaterial som har hittats vid kadavren, till exempel knivar och...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerrak och Öresund de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskens vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och ett i...
Och 75 procent av arterna har minskande bestånd. Den främsta orsaken är krympande livsmiljöer till följd av ökande jordbruksarealer. Två tredjedelar av jordens primatarter finns i endast fyra länder: Brasilien, Madagaskar, Indonesien och Kongo-Kinshasa. Ett ökat skydd i dessa regioner skulle alltså göra stor nytta. Källa: Science
Under 1960-talet blev det uppenbart att röken från framför allt Tysklands och Storbritanniens koleldade industrier nådde långt in i Sverige och försurade sjöar och vattendrag. Fiskbestånden minskade dramatiskt. Sedan 1976 har därför tusentals svenska sjöar och vattendrag bombats med närmare 5 miljoner ton kalk, till en kostnad på ungefär 5 miljarder kronor. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet utvärderat det omfattande projektet, och kommit fram till att fiskbestånden har återhämtat sig riktigt bra i de kalkade vattendragen. Samtidigt syns en viss förbättring även i obehandlade...
Ändlösa kolonner av gnuer på marsch över Serengetis vidder – den synen glömmer ingen som sett den. ”Den stora migrationen” omfattar över en miljon gnuer och därtill en halv miljon thomsongazeller och ett par hundratusen savannzebror. Under skuggande akacior ligger lejon och fläckiga hyenor och betraktar hur maten vandrar i väg. För köttätare stundar kärva månader. Under torkans tid är det knapert med föda för växtätarna i Serengeti. Men i reservatet Masai Mara, på andra sidan gränsen till Kenya, finns det frodiga ängar. Det är dit de vandrande hjordarna är på väg. Efter några månader sker...