Annons

naturgeografi

Det har länge varit känt att det grund i Nordsjön som kallas Doggers bankar en gång legat ovan vattenytan och bebotts av människor.
Brittiska forskare har i samarbete med Makerere Universitety i Uganda följt utvecklingen på de 5 000 meter höga bergstopparna.
Bergröntgen. Med tryckluftssändare sänder man ner ljudvågor i berget.
Den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld blev hänförd när han för första gången såg Jakobshavns isbræ år 1870.
Det nya är att forskarna har sammanställt klimatdata och genomfört statistiska beräkningar på ett annorlunda sätt än tidigare.
Isberget, kallat B-15A, är 3 000 kvadratkilometer stort och blockerar isen i McMurdobukten. Isen skulle normalt brytas upp av havsströmmarna och flyta ut i Rosshavet.