Annons

proteiner

För tio år sedan kom den första kartan över hela den mänskliga arvsmassan, det så kallade genomet.
Det viktigaste mötet i livet sker mellan ägget och en spermie. Den vinnande spermien fäster vid proteinet ZP3 utanpå ägget och injicerar sin genetiska last.
En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.
Hur kommer det sig att vissa människor löper större risk för sjukdom än andra? En viktig del är våra gener, arvsmassan som mor och far har bidragit med.