Annons

proteiner

Det viktigaste mötet i livet sker mellan ägget och en spermie. Den vinnande spermien fäster vid proteinet ZP3 utanpå ägget och injicerar sin genetiska last.
Forskare vid Linköpings universitet har varnat för att världens produktion av det livsviktiga gödningsmedlet fosfat kommer att sjunka redan år 2033.
En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.
Hur kommer det sig att vissa människor löper större risk för sjukdom än andra? En viktig del är våra gener, arvsmassan som mor och far har bidragit med.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.