Annons

proteiner

En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.
Hur kommer det sig att vissa människor löper större risk för sjukdom än andra? En viktig del är våra gener, arvsmassan som mor och far har bidragit med.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.
Ett irländskt företag erbjuder ett gentest som ska avgöra om ett föl kommer att bli bra på att sprinta eller om det är bättre lämpat för längre distanser.