Annons

Science

År 1929 skar sig en liten pojke i tungan när han lekte med locket till en skokrämsburk. Ingen kunde få såret att sluta blöda, för pojken hade blödarsjuka. Därför blev han bara fyra år gammal.
Det är sedan länge känt att vatten kan hållas flytande ända ner till minus 40 grader Celsius. Det kallas då för superkylt.
De flesta katalysatorer, som bland annat används för att rena bilavgaser, består i dag av nanopartiklar.
Världens totala samling av fossil från människans äldsta släktingar är förvånansvärt liten.
Utsläppen av luftföroreningar ökar från världens alla städer, där över hälften av jordens befolkning numera bor.
I varje cellkärna, som är en hundradels millimeter i diameter, ryms två meter dna.