Annons

sociologi

I Gottsunda i Uppsala genomfördes i maj 2014 en dans för att öka valdeltagandet. Ett dussintal tjejer med gula T-shirts där det stod ”RÖSTA!” med svarta bokstäver dansade till hiphopmusik. Gottsunda är ett så kallat utanförskapsområde där valdeltagandet ligger långt under rikssnittet, som var 86 procent i senaste riksdagsvalet. Dansen arrangerades av Gottsunda Dans och Teater samt Uppsala kommun. Det var en av många insatser för att öka valdeltagandet bland dem som inte röstar. Sverige har ett internationellt sett mycket högt valdeltagande i riksdagsvalen. Men det finns stora och växande...
Ätandet handlar inte bara om kroppslig överlevnad och hälsa – det har även en viktig social funktion i våra liv. Därför har vi velat studera hur barn uppfattar måltiden. Studien är ett samarbete mellan Forskning & Framsteg och Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Frågorna var öppet formulerade, och det stod deltagarna fritt att skriva om vilka måltider de ville. Trots detta skrev praktiskt taget alla barn om familjemåltider och nästan uteslutande gjorde de det i positiva ordalag. Barn och unga äter i regel med familjemedlemmar. Precis som framkommit i flertalet...
Tidigare forskning har visat att det finns ett stabilt samband mellan religiös tro och god hälsa. – Det finns flera tidigare studier, framför allt på data från USA, som visar ett positivt samband mellan tro och hälsa, säger Martin Ljunge. Men det har varit korrelationsstudier som enbart mäter samband. Man har sett att folk som går i kyrkan ofta mår bättre, men utan att kunna säga vad som orsakat vad. Martin Ljunge är forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning. I en ny omfattande studie har han undersökt orsakssambandet mellan religion och självupplevd hälsa. Sverige är...
År 2000 inträffade den största förändringen någonsin i förhållandet mellan stat och civilsamhälle i Sveriges historia. Efter nästan 500 år av statskyrka förvandlades Svenska kyrkan formellt till en civilsamhällesorganisation, ett samfund bland andra. Ändå är det inte riktigt så enkelt, vare sig i praktiken eller i lagstiftningen. Till exempel ombesörjer Skatteverket ännu indrivningen av kyrkans avgifter. Ännu viktigare är kanske att för många medborgare förblir Svenska kyrkan just ”svensk”. Den är en viktig del av vår kultur och av vårt gemensamma samhällsbygge. Kopplingen mellan Svenska...
Flera studier har visat att småsyskon i genomsnitt har det sämre förspänt, de har till exempel sämre betyg och lägre lön än sina äldre syskon. Nu vet vi att småsyskon även har sämre hälsa. – Våra resultat styrker denna generella insikt, säger Helena Svaleryd , forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien. Som mått på hälsa har forskarna utgått från barnens behov av sjukhusvård från födseln upp till 24 års ålder. Det visade sig att förstfödda har något sämre hälsa vid födseln, men efter det första levnadsåret vänder det. Därefter är det i stället...
Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn i Sverige. Den stress som barnen kan utsättas för vid en separation minskar om barnen bor växelvis hos sina föräldrar, i stället för att bara bo hos den ena föräldern. Det visar en ny studie av barn till separerade föräldrar. Forskarna har kontrollerat för andra tänkbara faktorer som kan orsaka stress. – Barn mår dåligt av konflikter oavsett boende, men barn i växelvis boende mår bättre, oavsett om de skilda föräldrarna är i konflikt eller inte, säger Jani Turunen , som är forskare vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet...