Annons

sociologi

Flygplatsen heter Chinggis khaan international airport, och från första ögonblicket i landet är det svårt att undvika historiens mäktiga vingslag. Det förflutna är hela tiden närvarande i Mongoliet, och minnet av 1200-talets stora erövringar är också nära förknippat med nutidens framgångsrika demokratibygge. ”Mongoliet är en paradox. Utifrån de konventionella teorierna ska inte landet vara en demokrati.” Så skrev den danske statsvetaren Michael Seeberg i en artikel i Journal of Democracy 2007. Närhet till andra demokratier tenderar att kunna sprida demokrati, men alla Mongoliets grannar är...
Allt fler har goda erfarenheter av att arbeta eller studera tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Årets siffra, 74 procent, är den hittills högst uppmätta, enligt Mångfaldsbarometern , som publiceras av Högskolan i Gävle. Samtidigt har mätningens ”Mångfaldsindex” den lägsta siffran hittills. Mångfaldsindexet bygger på svaren på ett antal påståenden om mångfald, till exempel: ”Ju mindre man märker av alla människor med utländsk bakgrund desto bättre är det” eller ”Samhället bör skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att bevara sina kulturella traditioner”. Trenden...
I 2018 års upplaga av World happiness report ligger de nordiska länderna i topp vad gäller lycka. Det finns många tänkbara orsaker till detta – ekonomi, trygghet, välfärd och så vidare. Men enligt ny forskning bidrar även det relativt jämställda familjelivet till lyckan i Norden. Det framgår av en artikel som nyligen har publicerats i tidskriften Societies . – Strävan efter ökad jämställdhet påverkar helt klart vår lycka och vårt välbefinnande, säger Mikael Nordenmark, som är sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund och författare till artikeln. –...
Erika Lilja-Englund tar uppgiften på allvar. Hon sitter lutad över en läsplatta och ritar kryss med pekfingret på olika skalor för att ange sin inställning till politiska påståenden om miljö, vård och utbildning. Skalorna går från noll till hundra, där noll motsvarar ”helt emot” och hundra ”helt för”. Vi befinner oss i ett rum med väggar av glas på bottenvåningen i humanisthuset vid Lunds universitet. Kognitionsforskaren Thomas Strandberg gillar den så kallade ”hajtanken” på grund av närheten till ett kafé med fikande studenter, som gärna deltar i experiment mot betalning i form av en...
Personer som är yngre än 40 år är ofta mindre religiösa än de som är äldre. Det framgår av en ny rapport från Pew Research Center , som jämfört personer som är över respektive under 40 år i drygt 100 länder. Frågorna handlar bland annat om hur mycket man identifierar sig med en religiös grupp, hur ofta man besöker en gudstjänst, om man tycker att religion är en mycket viktig del av livet och om man ber dagligen. Allra störst skillnad mellan yngre och äldre syns i svaren på frågan om man ber dagligen. Åldersgapet är tydligast i kristna länder. Georgien och Ghana är de enda länder som bryter...
Även om ensamboendet har ökat något i Sverige de senaste decennierna, så uppger allt färre svenskar numera att de saknar nära vänner. I början av 1980-talet saknade över 25 procent en nära vän. Andelen har nu halverats till lite drygt 10 procent. Allra minst är ensamheten bland kvinnor i åldern 16–19 år, där endast fyra procent uppger att de saknar en nära vän. Motsvarande siffra bland äldre män (75–84 år) är 25 procent, vilket ändå är en kraftig minskning från 45 procent på 1980-talet. Tvärtemot vad många tror är svenskar inte särskilt ensamma i ett internationellt perspektiv. Svenskar...