Annons

sociologi

Tungt både fysiskt och psykiskt. En ny svensk studie har kartlagt arbetssituationen för en bortglömd yrkesgrupp – begravningsentreprenören. För att bearbeta svåra känslor betyder kollegorna allt.
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
1 | Varför har du skrivit den här boken? – Jag har länge forskat om förhållandet mellan kunskap och handling i framför allt miljöfrågor. Och jag har kommit fram till att det finns en övertro på vad information kan göra. Många tror att om man bara sprider rätt siffror, så kommer folk lära sig och i förlängningen bete sig annorlunda. Men jag har länge menat att det inte är så. 2 | Varför det? – Under den tid jag var gästforskare i Oxford valdes Donald Trump till president och Brexit vann i en folkomröstning. Stora delar av etablissemanget blev tagna på sängen och rätt chockade. Många började...
Forskningen har länge varit entydig – vi har blivit mindre fördomsfulla och motståndet mot invandring har minskat över tid. Allt färre är negativa till att exempelvis få en invandrare från en annan del av världen ingift i sin familj. Men vad har hänt med denna långsiktiga trend på senare år, när invandringen till Sverige nått rekordnivåer? En femtedel av Sveriges befolkning är numera född i ett annat land. – Jag tror att attityderna kommer plana ut nu, säger Marie Demker. Hon är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och samverkar med SOM-institutet kring attityder om...
Internet är i dag det vanligaste sättet att träffa sin partner. Men hur påverkas kärleken av att vänner ersätts av algoritmer för att hitta den rätta? Inte så mycket, enligt forskare som undersökt kärlek på nätet.