Annons

sociologi

1 | Varför har du skrivit den här boken? – Jag har länge forskat om förhållandet mellan kunskap och handling i framför allt miljöfrågor. Och jag har kommit fram till att det finns en övertro på vad information kan göra. Många tror att om man bara sprider rätt siffror, så kommer folk lära sig och i förlängningen bete sig annorlunda. Men jag har länge menat att det inte är så. 2 | Varför det? – Under den tid jag var gästforskare i Oxford valdes Donald Trump till president och Brexit vann i en folkomröstning. Stora delar av etablissemanget blev tagna på sängen och rätt chockade. Många började...
Forskningen har länge varit entydig – vi har blivit mindre fördomsfulla och motståndet mot invandring har minskat över tid. Allt färre är negativa till att exempelvis få en invandrare från en annan del av världen ingift i sin familj. Men vad har hänt med denna långsiktiga trend på senare år, när invandringen till Sverige nått rekordnivåer? En femtedel av Sveriges befolkning är numera född i ett annat land. – Jag tror att attityderna kommer plana ut nu, säger Marie Demker. Hon är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och samverkar med SOM-institutet kring attityder om...
Internet är i dag det vanligaste sättet att träffa sin partner. Men hur påverkas kärleken av att vänner ersätts av algoritmer för att hitta den rätta? Inte så mycket, enligt forskare som undersökt kärlek på nätet.
Partnervåld är svårt att mäta, anmälningsbenägenheten varierar och mörkertalen är stora. Nationalekonomen Sanna Ericsson vid Lunds universitet har därför undersökt partnervåld via sjukhusregister. Siffrorna över kvinnor som söker sjukhusvård för misshandel kan ge ett relativt bra mått på det grövre partnervåldet. För att kunna fånga det våld som sker i hemmet har hon uteslutit misshandel på allmän plats i analysen. Hon finner att andelen kvinnor som sökt sjukhusvård för misshandel mer än fördubblats, sedan mellan åren 2000 och 2010. De kvinnor som misshandlas är främst lågutbildade och...
Den som lever ensam i Sverige lever allt oftare i fattigdom. Gruppen ensamstående har ökat sin fattigdomsrisk från 10 till 24 procent sedan slutet av 1980-talet. Att leva i risk för fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som ligger på mindre än 60 procent av medianinkomsten – det är med andra ord ett relativt mått. Men gruppen som lever som ensamstående föräldrar har en ännu högre risk för fattigdom – där har gruppen i fattigdomsrisk ökat från 7 till 28 procent under samma tid. För par med eller utan barn har bara marginella förändringar skett under samma tid, av den enkla...
Dagens 70-åringar är friskare och mer utåtriktade än förr. Och äldre män och kvinnor blir allt mer lika varandra till både kropp och själ. Det är några av de viktigaste resultaten av det så kallade H-70 projektet vid Göteborgs universitet . Det startade på 1970-talet, så nu börjar man få långa tidsserier. Till exempel: I början av 1970-talet körde bara 3 procent av de 70-åriga kvinnorna bil – numera kör över 60 procent. Bara sedan år 2000 har andelen 70-åringar som kan stå på ett ben fördubblats. Och andelen som tränar flera gånger i veckan har ökat från ett par enstaka procent till över 30...