Annons

trafikforskning

Vad har ni kommit fram till? – Att bilister försöker förutse cyklisternas rörelser. Vi människor läser hela tiden av vår omgivning för att förutse händelser i vår närhet. Det visar sig att bilister omedvetet fokuserar på cyklisternas ben-, arm- och huvudrörelser för att informera sig om cyklisten ska svänga eller inte i en korsning. Hur har ni bedrivit forskningen? – Vi har genomfört experiment med cyklister med olika typer av belysning, klädsel och uppsättning reflexer, i olika typer av ljusförhållanden. Det visade sig att en sådan reflexväst som många har i dag ger begränsad information om...
Isiga cykelbanor blir säkrare med så kallad varmsandning, en metod där sanden blandas med hett vatten. Då fryser de varma sandkornen fast när de hamnar på vägen. – Resultatet blir en sandpappersliknande yta som ger bättre grepp under en längre tid. Dessutom behöver inte väghållaren använda lika mycket sand som vid vanlig sandning, säger Anna Niska, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Inte nog med att varmsandning ger bättre friktionshöjande effekt och varar längre än vanlig sandning. Frampå vårkanten, när isen börjar smälta undan, får cyklisterna ännu en fördel genom...
– Körning på natten i kombination med infraljud, såsom vinande däck, driver ned vakenhetsnivån och gör oss livsfarliga på vägen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet. Källa: Stressforskningsinstitutet/Journal of sleep research
Malmö är den farligaste staden att cykla i, mätt i andel cykelolyckor där motorfordon är inblandade. Hela 25 procent av cykelolyckorna involverar motorfordon, trots att staden utmärks av att det finns många cykelbanor som är helt skilda från biltrafiken. Genomsnittet i landet för denna typ av olyckor är 14 procent. – Vi vet inte varför Malmö sticker ut på detta sätt, säger Susanne Gustafsson utredare vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Samtidigt använder bara 15 procent av cyklisterna i Malmö hjälm, jämfört med 55 procent i Göteborg och hela 80 procent i Stockholm (se även...
Den fria etableringen på taximarknaden har lett till att antalet taxibilar, justerat för befolkningsmängden, har ökat med 22 procent. Därför har väntetiderna blivit kortare. Men samtidigt har taxipriserna ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Under åren 1990–2007 ökade taxipriserna med i snitt fyra procent om året, vilket kan jämföras med att konsumentprisindex ökade med i snitt 2 procent om året. Enligt Jan-Eric Nilsson, professor på Statens väg- och trafikforskningsinstitut , så har konkurrensen inom transportsektorn ökat utan att det gett några generellt sänkta priser. Han har även...
I snitt använder 33 procent av alla cyklister cykelhjälm, enligt de årliga observationer som görs. Det är den högsta uppmätta siffran hittills, och användandet ökar i alla åldersgrupper. För bara fem år sedan var andelen runt 25 procent. Barn under tio år är de flitigaste användarna, 70 procent av dem bär cykelhjälm. Bland vuxna på väg till och från sina arbeten är andelen hjälmbärare 24 procent. Vuxna i storstäder har hjälm i långt större utsträckning än i småstäder. Flickor och kvinnor är något mer benägna att använda hjälm än pojkar och män – utom vid cykelstråk, där något fler män är...