Annons

trafikforskning

– Körning på natten i kombination med infraljud, såsom vinande däck, driver ned vakenhetsnivån och gör oss livsfarliga på vägen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet. Källa: Stressforskningsinstitutet/Journal of sleep research
Malmö är den farligaste staden att cykla i, mätt i andel cykelolyckor där motorfordon är inblandade. Hela 25 procent av cykelolyckorna involverar motorfordon, trots att staden utmärks av att det finns många cykelbanor som är helt skilda från biltrafiken. Genomsnittet i landet för denna typ av olyckor är 14 procent. – Vi vet inte varför Malmö sticker ut på detta sätt, säger Susanne Gustafsson utredare vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Samtidigt använder bara 15 procent av cyklisterna i Malmö hjälm, jämfört med 55 procent i Göteborg och hela 80 procent i Stockholm (se även...
Den fria etableringen på taximarknaden har lett till att antalet taxibilar, justerat för befolkningsmängden, har ökat med 22 procent. Därför har väntetiderna blivit kortare. Men samtidigt har taxipriserna ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Under åren 1990–2007 ökade taxipriserna med i snitt fyra procent om året, vilket kan jämföras med att konsumentprisindex ökade med i snitt 2 procent om året. Enligt Jan-Eric Nilsson, professor på Statens väg- och trafikforskningsinstitut , så har konkurrensen inom transportsektorn ökat utan att det gett några generellt sänkta priser. Han har även...
I snitt använder 33 procent av alla cyklister cykelhjälm, enligt de årliga observationer som görs. Det är den högsta uppmätta siffran hittills, och användandet ökar i alla åldersgrupper. För bara fem år sedan var andelen runt 25 procent. Barn under tio år är de flitigaste användarna, 70 procent av dem bär cykelhjälm. Bland vuxna på väg till och från sina arbeten är andelen hjälmbärare 24 procent. Vuxna i storstäder har hjälm i långt större utsträckning än i småstäder. Flickor och kvinnor är något mer benägna att använda hjälm än pojkar och män – utom vid cykelstråk, där något fler män är...
1 | Christer Johansson, professor vid institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet. – Dubbdäck orsakar höga halter av partiklar som i sin tur orsakar sjuklighet och dödlighet. Så för hela befolkningen kan det mycket väl vara så att skadan överväger nyttan. Framför allt i de stora tätorterna – där är nog nyttan mycket liten i förhållande till skadan. 2 | Claes Tingvall, säkerhetsdirektör på Trafikverket och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. – Just nu skulle jag tro att nyttan är större än skadan. Men det är inte lätt att väga liv mot varandra...
En tredjedel av alla som skrivs in på sjukhus på grund av trafikolyckor är cyklister. Av dem har 80 procent skadats i singelolyckor. Ofta är orsaken vägens tillstånd, det vill säga ishalka, grusiga vägar, ojämnt underlag eller att man cyklat på föremål som exempelvis betongsuggor. Det kan även handla om bristande underhåll av cykeln, cyklistens beteende eller bristande samspel med andra trafikanter. Äldre personer och män dominerar som både olycksoffer och dödsoffer, och av dem som avled i cykelolyckor skulle merparten överlevt om de haft cykelhjälm. – En cykelhjälm är alltså en mycket billig...