Färgstarka ledtrådar hjälper äldre att hitta

Färgsättningen blir allt viktigare när syn och minne sviktar.
Publicerad

Om färgvalet anpassas efter de äldres förutsättningar trivs de bättre och kan orientera sig lättare där de bor eller vårdas. Det framgår av en avhandling där 347 personer, 80-95 år, samt en grupp med Alzheimers sjukdom, har undersökts.

De äldre hade lättast att skilja mellan röda och gula nyanser, blå och gröna var svårare. De hade lättare med starka kulörer än med ljusa pasteller när de skulle identifiera dem med namn. När de ställdes inför uppgiften att ange vilka fäger de tycker mest om blev rangordningen mycket likartad.

I valet mellan färg och form vid utformningen av ledtrådar i miljön fungerade färg bäst som stöd för närminne och uppmärksamhet, medan formen fungerade bäst som stöd för långtidsminnet.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor