Insiktsfullt om kunskap

Publicerad
Historien skiljer oss från datorer och schimpanser.

Alla bredband och datorer i världen till trots: information är inte kunskap, utan bara material för kunskap. Den inte ovanliga åsikten att information nästan automatiskt leder till kunskap anser Sven-Eric Liedman bero på den djupt felaktiga föreställningen att datorer och mänskliga hjärnor är varandra så lika.

Inte heller står vi nära schimpanser och gorillor, trots att det ofta anförs att vi har 98 procent av arvsmassan gemensam. En av de avgörande skillnaderna är att vi människor är historiska varelser. Biologiskt är vi mycket lika de förfäder som för mer än hundra tusen år sedan vandrade på Afrikas savanner och endast hade enkla redskap av trä och sten. Men vi nutida människor bär med oss den historiska utvecklingen sedan dess: kulturen och ständigt nyvunnen kunskap. Varje schimpans föds däremot till ett liv som är mycket likt dess förfäders för hundra tusen år sedan.

Visdom, i sin tur, är mindre tidsbunden än kunskap; helt enkelt mindre föränderlig. Den handlar om livets eviga konstanter som förenar människor från alla tider och kulturer, skriver Liedman. Visdom är därmed också mycket mindre detaljerad än kunskap. Nya bidrag till mänsklighetens samlade visdom består sällan av helt nya insikter utan snarare av nya formuleringar av gamla insikter, och bidrag har därför ofta givits av filosofer och författare snarare än av akademiska forskare.

Detta är en stor och insiktsfull bok om kunskap och kunskapande, lärorik, inte alltid invändningsfri, men djupt stimulerande och ytterst läsvärd.

Ett oändligt äventyr – om människans kunskap

Liedman, Sven-Eric
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor