Barnkammare för fisk runt raketbas

Nu har fiskeribiologerna fått goda argument för sina idéer om hur hotade fiskstammar kan räddas. De har fått hjälp från oväntat håll.
Publicerad

Fler marina reservat, där allt fiske är förbjudet, har länge stått på fiskeribiologernas önskelista. Men både fiskeriindustrin och sportfiskare har motsatt sig sådana idéer. Man har hävdat att det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att reservaten skulle ha någon som helst positiv betydelse för fisket.

Vid kusten utanför raketuppskjutningsbasen Kennedy Space Center vid Cape Canaveral i Florida har allt fiske varit förbjudet sedan 1962. Förbudet infördes av säkerhetsskäl, och längs kusten har två stora naturskyddsområden upprättats, ett på ön Merrit Island.

Knappast tänkte någon på vilka följder detta kunde få för fisket. Nu fyrtio år senare har det visat sig att den skyddade kusten, som sammanlagt omfattar 40 kilometer, har fungerat som en jättelik barnkammare. Utanför det avstängda området kan sportfiskare i dag dra upp den ena rekordstora fisken efter den andra. Fiskarna är inte bara större utan det finns också mer fisk till glädje för det kommersiella fisket.

Samma fenomen har forskarna kunnat konstatera intill ett mycket yngre reservat. Det omfattar en tredjedel av kusten längs ön St Lucia i den karibiska övärlden. På bara fem år har öbornas fångster längs den tillåtna kusten ökat med upp till 90 procent.

Dessa två exempel anser forskarna räcker som bevis. Att reservat av detta slag kan få så stora positiva följder för fisket är glädjande med tanke på den omfattande utfiskning som pågår runt om i världen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor