Att slå mot det som gör ont

Våld mot funktionshindrade kvinnor riktas ofta mot deras handikapp.
Publicerad

Kvinnor med olika funktionshinder är inte förskonade från trakasserier och våld. Tvärtom riktar sig våldet ofta just mot deras svaga punkter. Det visar en studie gjord av Forum Kvinnor och Handikapp.

– En kvinna med MS kan exempelvis få benen undansparkade för att hon ska tappa balansen, säger projektledare Kerstin Finndahl.

Studien bygger på telefonintervjuer med 62 representanter för olika organisationer och myndigheter som möter funktionshindrade kvinnor. Kerstin Finndahl har också djupintervjuat tolv funktionshindrade kvinnor. En lärdom är att dessa kvinnor inte enbart bör ha kontakt med en enda person.

– Reformen med personliga assistenter är bra. Men de ska inte vara med precis hela tiden. Kvinnan har rätt att själv få uttrycka hur hon har det – det är en fråga om integritet, säger Kerstin Finndahl.

Studien har visat att det ofta är nära anhöriga eller vårdpersonal som står för övergreppen. När det gäller fysiska övergrepp, som våld eller sexuella trakasserier, ligger oftast manliga anhöriga och vårdpersonal bakom. Det förekommer även ekonomiskt våld, som kan vara att använda den funktionshindrade kvinnans pengar på ett annat sätt än hon själv vill. När den drabbade kvinnan försöker berätta om övergreppen tas hon inte alltid på allvar.

– Det framkommer i intervjuer att det finns en hierarki inom rättsväsendet, där personer med utvecklingsstörning och psykisk sjukdom anses minst trovärdiga. Högst upp på skalan finns hörselskadade, kanske för att hörselnedsättning är lättare att relatera till, säger Kerstin Finndahl.

Hon förespråkar mer information och utbildning för dem som möter och arbetar med funktionshindrade kvinnor. I dag är kunskapen dålig hos företrädare för kvinnojourer, sjukvården, kommunal boendeservice och rättsväsende om att även kvinnor med funktionshinder utsätts för våld och övergrepp.

– Våldet mot dessa kvinnor kan se annorlunda ut jämfört med hur våld ser ut för andra grupper av kvinnor. Det gäller för personal att känna till det, säger hon.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor