Periodiska systemet och vår världsbild

Publicerad

På 1700- och 1800-talen ersatte vetenskapsmännen Aristoteles fyra element – jord, vatten, luft och eld – med dagens abstrakta atomfamilj.

I dag kan det vara svårt att föreställa sig den mentala omvälvning som detta innebar.

Hur det gick till när atomen och det periodiska systemet upptäcktes får vi veta i The ingredients. Perspektivet är dock snarare kulturhistoriskt än vetenskapshistoriskt. Detta eftersom kunskap och föreställningar om materiens yttersta beståndsdelar inte påverkar bara de materiella villkoren utan också vår världsbild. Ett bra exempel, som också behandlas i boken, är upptäckten av kärnenergin. Få saker har haft så genomgripande inverkan på vår uppfattning av oss själva och vår framtid.

1700-talets mystiska flogiston och dagens ”heta” kisel är några av de element vi möter i The ingredients. Ett särskilt kapitel ägnas också åt guld, med dess unika plats i både ekonomin och mytologin.

Som tidigare redaktör på Nature har Philip Ball god insikt i den nyaste forskningen. Därför imponerar bredden lika mycket som ämneskunskapen.

The ingredients

Ball, Philip
Oxford University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor