Fladdermöss jagar med synen

Uppfattningen att fladdermöss är praktiskt taget blinda är felaktig.
Publicerad

Fladdermöss som jagar nära växtlighet måste kunna skilja mellan reflekterade ekon från bytesdjur och de oftast mycket starkare ekon som kommer från grenar och blad.

Långörad fladdermus och nordisk fladdermus använder därför synen som komplement, konstaterar zoologen Johan Eklöf i sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Fladdermössen kan på detta vis urskilja centimeterstora objekt på en meters håll, och intressant nog ser de bäst i skymning!

Johan Eklöf har genom experiment upptäckt att synen tillsammans med vanlig hörsel är viktigare än ekolokalisation för den långörade fladdermusens förmåga att fånga byten. Han visar också att i vissa situationer används enbart synen. Detta är mycket ovanligt bland fladdermöss och har tidigare observerats hos endast en annan art i världen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor