Fortsatt mobilförbud på flygplan

En brittisk forskarrapport bekräftar att mobiltelefonernas radiovågor stör flygplanens elektroniska system.
Publicerad

Den brittiska luftfartsmyndigheten Civil Aviation Authority, CAA, har genomfört en stor studie för att undersöka vilka system som riskerar att påverkas.

– Testerna visar att mobiltelefoner som används i närheten av förarkabinen eller utrymmet för planets elektronikutrustning kan påverka en rad olika system som är viktiga för flygsäkerheten, säger Dan Hawkes vid CAA, projektledare för undersökningen.

Den nya studien stöder tidigare resultat, men den bekräftar också vad som framkommit i många incidentrapporter. Mobiltelefoner kan orsaka:

  • falska meddelanden, till exempel brandlarm från bagageutrymmet
  • att flyginstrument och bildskärmar visar felaktiga uppgifter
  • avbruten kommunikation på grund av oljud i hörlurar.

Rapporten rekommenderar att all personal ska påminna passagerarna att även slå av de telefoner som ligger i handbagaget.

Enligt svenska Luftfartsinspektionen är dagens flygplan inte konstruerade eller testade för att tillåta radiosändare ombord. Ändå är det ingen omöjlighet att tillverka både flygplan och telefonutrustning som är säkra för mobiltelefoni under flygning.

– Tekniskt sett är det möjligt. Det handlar helt enkelt om när kunderna ställer sådana krav på tillverkarna, och när det finns kunder som är beredda att betala kostnaderna, säger Sven Jakobsson vid Luftfartsinspektionen. Han arbetar med att certifiera el- och elektronikutrustning på flygplan.

Ofta stupar nya lösningar på praktiska problem. Numera tillåter t ex SAS att man ombord använder avancerade telefoner som kan stänga av själva sändardelen.

– Men hur ska flygpersonalen veta vilka telefoner som är påslagna eller avstängda? undrar Sven Jakobsson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor