Hjärpe och den religiösa traditionen

Publicerad

Efter 40 år som religionshistoriker och islamolog har Jan Hjärpe gjort en personlig sammanfattning. Han har under de senaste åren varit en flitig kommentator i medierna och har skrivit både artiklar i Forskning & Framsteg och flera böcker i ämnet. Nu berättar han om hur intresset för den arabiska kulturen väcktes i barndomen och om hans möte med religionsvetenskaperna på universitetet. Då var de rent historiska. Sedan dess har inriktningen blivit mer antropologisk. Det religiösa behovet består, resonerar Jan Hjärpe, men religionerna förändras. Han liknar den religiösa traditionen vid en gigantisk korg, fylld av de mest skilda saker. Ur den korgen väljer människor ganska fritt vid olika tidpunkter.

Tusen och en natt & den elfte september tar som titeln antyder även upp aktuella spörsmål. Med sin bakgrund i franska revolutionen ansågs länge idéerna om demokrati och mänskliga rättigheter strida mot kristendomen, påminner Jan Hjärpe. Den process som muslimska länder måste gå igenom nu har kristna länder också gått igenom.

Tusen och en natt & den elfte september

Hjärpe, Jan
Prisma

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor