Häckningsrytmen lurar fienden

Tärnan är oberäknelig.

Till ön Ascension långt ute i Sydatlanten flyger den svarta tärnan Sterna fuscata för att häcka. Andra tider lever fågeln ute till havs. Tärnorna kommer i tusental och slår sig ner på den klippiga ön. Vildkatter och råttor som kommit med människan till ön är svåra fiender som äter ägg och fågelungar. De går hårt åt de häckande sjöfåglarna.

Tärnan har klarat sig bättre än andra fågelarter som häckar på ön. Det förklaras av att dess fiender har svårt att anpassa sin egen fortplantning efter fågelns häckningsvanor. Tärnan häckar visserligen regelbundet, men med cirka 9,8 månaders mellanrum.

Tärnan förkommer i alla tropiska och subtropiska havsområden och kan ha olika intervall mellan häckningarna beroende på var de sker. Till en del platser kommer den en gång per år för att lägga ägg, till andra två gånger om året. Men då häckar den på platser där den är bättre skyddad från rovdjur.

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor