Odlad lax äter vegetariskt

För att skapa ett uthålligare samhälle bör laxen och andra odlade rovfiskar ändra sina matvanor.
Publicerad

Fiskodling är en näringsgren på stark frammarsch. Världsproduktionen av lax, regnbåge och torsk förväntas stiga till det dubbla fram till år 2010.

Baksidan är att trycket på de naturliga fiskbestånden kommer att öka, skriver tidskriften Nature. För varje kilo odlad fisk går det nämligen åt mellan 2 och 5 kilo vild fisk för tillverkning av fiskfoder. Hela 12 procent av världens fiskfångster går redan i dag till foderfabrikerna. En tredjedel av detta blir fiskmat, bland annat sardell, skarpsill och lodda.

Om utvecklingen fortsätter blir det snart brist på fiskfoder. Foderkostnaderna rusar också i höjden i takt med att fångsterna ute till havs blir allt mindre. Redan nu svarar fodret för tre fjärdedelar av odlarnas kostnader. Nu undersöker norska och brittiska forskare möjligheterna att ersätta fodret med vegetabiliska produkter. Och de har kommit en bra bit på väg.

– Foderfrågan är avgörande för branschens långsiktiga utveckling, säger professor Lars-Ove Eriksson vid Institutionen för vattenbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Jämfört med andra husdjur vet vi relativt litet om fiskarnas krav på näringens sammansättning och om lämpliga foderblandningar.

En del odlad lax matas redan nu med föda som upp till hälften består av soja, majs, raps, gluten från vete och solros- och linfrö. Att ytterligare öka inslaget av näring från växtriket tycks svårt. Fiskarnas tarmar blir irriterade, och upptaget av fosfor, järn och zink försämras. Det beror bland annat på att rovfiskar saknar enzymer som bryter ner vissa komponenter i födan. Eventuellt kan problemen bemästras genom att man tillsätter biotekniskt framställda enzymer till fodret.

Det verkar inte som om en till hälften vegetarisk diet skulle påverka fiskköttets smak och konsistens i nämnvärd grad. Däremot minskar innehållet av nyttiga fettsyror. Också det ska gå att motverka genom tillsats av lämpliga fettspjälkande enzymer, anser forskarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor