Det laddade mötet

Mötet mellan läkaren och patienten är laddat. Det vet alla som har varit hos doktorn. Ska jag få lindring för min plåga? Här är en bok om mötet ur läkarens synvinkel och om hur konsten att avläsa patienten har förändrats.
Publicerad

Historien tar sin början på 1700-talet, före den moderna tiden, då konsultationerna kunde få en starkt erotisk laddning med sniffande och handpåläggning under hembesöket. 1800-talets nya medicin strävade efter att göra studiet av kroppen objektivt. Mötet mellan läkare och patient flyttade till kliniken, där åkomman trädde fram på bekostnad av individen. Läkaren förde – och för – en kamp för att behärska sina impulser, vare sig det är lustar eller äckel. Ett förhållningssätt som blir en del av professionen och som ska föras vidare.

För att spåra sjukdomar sökte man gemensamma tecken. Man sökte i ansiktet, konstitutionen, typen. Konstitution var för övrigt ett begrepp som först på 1960-talet försvann ur praktiken. När fotografiet kom tog medicinen det i sin tjänst för att föra teserna i bevis. Det finns oändliga fotoserier från franska och tyska kliniker på den lungsiktiga typen, den hysteriska typen och diabetestypen, för att bara nämna några. Freud reagerade tidigt på de färdiga föreställningarna, som han menade ledde vilse, och förespråkade lyssnande framför avsyning.

Idéhistorikern Karin Johannisson, som tidigare skrivit om både sjukdomars och känslors historia, går grundligt till väga. Läsaren får verkligen vara med i behandlingsrummet genom tiderna. Här finns också ett rikt material från fotodokumentationens storhetstid.

Det är hisnande att få utsikt över denna process.

Tecknen. Om läkaren och konsten att läsa kroppar

Johannisson, Karin
Norstedts

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor