Svag svensk-kanadensisk identitet

Senare invandring gjorde det svårare att hålla ihop svenskgruppen.
Publicerad

Svenskar som utvandrade till Kanada hade svårare att upprätthålla sin svenska identitet än de som utvandrade till USA. Skälet var att de spreds över hela landet på ett helt annat sätt än i USA, där invandrarna oftare höll ihop geografiskt.

Dessutom var utvandrarna till Kanada till mycket större andel män än kvinnor. Redan den första generationens invandrare gifte sig med andra nationaliteter, varvid den svenska identiteten luckrades upp.

– Orsaken till detta är att invandringen till Kanada skedde senare än till USA, säger Carina Rönnqvist vid Umeå universitet, som genomfört studien.

– Hela Kanada stod öppet för invandrarna. I USA skedde invandringen tidigare, och invandrarna bodde tätare på grund av att västern ännu inte hade kolonialiserats. Kanada hade hunnit industrialiseras, och invandringen hade därför karaktär av arbetskraftsinvandring. Då är det främst män som åker, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor