Vi vill se ansiktet!

Nio av tio vill inte se ansiktstäckande slöjor i skolan eller på arbetet.
Publicerad

I Sverige tycker de flesta att det är oacceptabelt att använda ansiktstäckande slöja – burka eller niqab – i skolan eller på arbetet. Dessa accepteras inte av 89 respektive 86 procent av de 1 000 personer som svarat på enkäten bakom Mångfaldsbarometern, som genomförs av forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Omkring 20 procent av de tillfrågade är mycket negativa till muslimska slöjor över huvud taget, oavsett om de täcker ansiktet eller inte.

– Detta kan man se som ett uttryck för islamofobi, säger Orlando Mella, professor i sociologi och ansvarig för studien. Men det faktum att de flesta skiljer mellan olika typer av slöjor – ansiktstäckande eller inte – är något som är positivt. I de flesta andra europeiska länder är motståndet mot vanlig slöja långt större än i Sverige.

Generellt är attityderna till etnisk mångfald stabila jämfört med tidigare mätningar. En majoritet, 67 procent, uppger att de har goda erfarenheter av personer med invandrarbakgrund. En liten grupp på omkring drygt 5 procent är mycket negativa till etnisk mångfald.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor