Yngre personer mer negativa till invandring

Äldre brukar vara mest negativa till etnisk mångfald. Men i årets Mångfaldsbarometer från Uppsala universitet kan man se en tendens till förändrade attityder bland de yngre.
Publicerad

Yngre personer i åldrarna 18–30 år har tidigare visat sig mest positiva till invandring. Men enligt den senaste Mångfaldsbaromentern kan man se mer negativa attityder i just denna grupp. För några år sedan uppgav 11 procent av dem att de hade negativa erfarenheter av invandrare och invandring. I de senaste mätningarna har siffran ökat till 17–18 procent.

Men överlag konstateras att de flesta svenskar har goda erfarenheter av kontakter och samarbete med personer av invandrarbakgrund. Det finns dock en grupp på 5–6 procent som är extremt negativ till invandring. Denna andel verkar inte öka och de är framför allt män. Kvinnor är generellt mer positiva till etnisk mångfald – och äldre personer mest negativa.

Motståndet mot heltäckande slöjor, burka eller niqab, på skolor eller arbetsplatser är fortsatt kompakt – en stabil siffra på drygt 80 procent tycker att de är oacceptabla.

[Undersökningen](http://www.soc.uu.se/Download.aspx?id=5RWd3Kx6Cq8%3d) har genomförts vid den sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. De har varje år sedan år 2005 genomfört en enkätstudie om där 1 000 slumpvis utvalda personer medverkar.

Henrik Höjer

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor