Efter tio år har de flesta jobb

De flesta invandrade får jobb efter några år, särskilt de som har högre utbildning.
Publicerad
**Utbildning räknas.** Andel i arbete av dem som invandrat 1997, från och med tre år efter ankomsten.
Bild: Peter Alenäs/Källa: SCB

År 1997 invandrade 44 000 personer till Sverige, främst från forna Jugoslavien och Irak. Tio år senare var merparten av dem som var i arbetsför ålder i arbete. Ju högre utbildning den invandrade har, desto större är chansen att få jobb, visar analysen som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB.

Av dem med enbart förgymnasial utbildning hade hälften fått arbete. Av dem med eftergymnasial utbildning hade 74 procent arbete efter tio år i landet, vilket kan jämföras med den svenska befolkningen där andelen är 78 procent av dem i arbetsför ålder.

Många av dem som inte arbetade studerade, framför allt på Komvux.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor