Se upp för farmor!

Medan mormor befrämjar barnbarnens överlevnad, har farmor i en tysk studie visat sig ha motsatt effekt.
Publicerad

Till skillnad från de flesta däggdjurshonor lever kvinnor många årtionden efter det att de inte längre kan få barn. Det kunde vi läsa om i Långt liv ger fler barnbarn (F&F 8/04). Teorin är att mormödrarna kan bistå sina döttrar och därmed hjälpa barnbarnen att överleva till vuxen ålder.

Nu visar en studie att farmödrar kan ha motsatt effekt. Tyska forskare har undersökt födslar och dödsfall i befolkningen i staden Krummhörn under 1700- och 1800-talen. Där förde de kalvinistiska prästerna kyrkobok lika flitigt som de svenska.

Studien bekräftar mormödrars goda effekt på sina barnbarns överlevnad. Men med farmor i livet visade sig överlevnaden under den första levnadsmånaden minska. Barn vars farmödrar var döda löpte över 40 procent mindre risk att dö!

– Farmors effekt på barnen under den första levnadsmånaden tyder på att hennes menliga inflytande inte riktar sig mot barnet, utan mot den gravida mamman, säger professor Eckart Voland vid Giessen Universität, Tyskland. En möjlig förklaring är att hon lät sonhustrun arbeta hårt under graviditeten.

– Detta kan återspegla det speciella och ansträngda förhållande mellan svärmor och svärdotter som finns i alla kulturer. Enligt sociobiologisk teori bottnar det i svärmoderns osäkerhet om huruvida det verkligen är sonen som är far till hennes barnbarn. Mormor är den enda bland mor- och farföräldrarna som säkert kan veta att hon är släkt med sina barnbarn.

Mormor hade ingen effekt på barnens överlevnad i denna späda ålder. Hennes goda inflytande började göra sig gällande först efter den första månaden och var som störst under den andra halvan av första året.

– Det sammanfaller med tidpunkten när barnet avvandes, säger Eckart Voland.

Mor- och farfäder hade däremot ingen som helst effekt på barnbarnens överlevnad, enligt undersökningen.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor