Bidragsberoende smittar

För den person som har många socialbidragstagare i sin omgivning är risken större att själv blir socialbidragstagare.
Publicerad

Däremot har förekomsten av andra invandrare i omgivningen ingen betydelse. Det visar en studie som gjorts på flyktingar som kom till Sverige under tidigt 1990-tal.

Det finns flera förklaringar till resultaten. En är att det kan vara svårt att få ekonomisk hjälp från människor i sin omgivning om de också har dåligt med pengar. Men det kan även vara så att socialbidragstagande blir mer accepterat i en miljö där det är vanligt.

Ofta talas om att ett segregerat samhälle leder till problem. Enligt rapporten går det att nyansera bilden: problemen uppkommer inte av etnisk segregering i sig, utan när resurssvaga grupper koncentreras geografiskt.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor