Rödspovpar övervintrar på skilda håll

Honan och hanen vistas i olika länder på vintern men återförenas ändå nästan på dagen.
Publicerad

Att två flyttfåglar häckar tillsammans i många år är inte ovanligt. De samordnar då sin återkomst till häckningsområdet på det enkla sättet – genom att tillbringa vintern tillsammans. Hos rödspovar återförenas 90 procent av paren, och forskarna har trott att paren följs åt också på vintern.

Nu kan Jennifer Gill och Tomas Gunnarsson vid University of East Anglia, Storbritannien, rapportera i Nature att rödspovspar vanligen övervintrar i skilda länder, främst Storbritannien, Irland och länder på den västeuropeiska kontinenten.

Forskarna märkte rödspovar på Island med färgkodade band och uppbådade fågelskådare över hela Västeuropa att rapportera deras vintervisten. Rödspovarna återvänder till Island från mitten av april till mitten av maj. De två fåglarna i varje par visade sig dock anlända betydligt mer koncentrerat. I sju fall av tio kom honan och hanen med 0-3 dagars mellanrum. I de fall där den andra partnern kom mer än en vecka efter den första valde denna att häcka med en ny partner.

Att honan och hanen i ett par oftast återvänder samtidigt beror sannolikt på genetiska likheter. Den biologiska klockan tickar litet snabbare hos några av djuren, och dessa återvänder därför bland de första. De finner då en partner med liknande rytm, vilket innebär att dessa två har goda chanser att snabbt träffa på varandra följande år.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor