Tidiga plankton i år

Färggrann algblomning utanför Norges kust skadar fisket.
Publicerad

Den första vårblomningen i de sydnorska fjordarna kommer normalt i mitten av mars. Att den i år kom redan i februari kan hänga samman med att vinterstormarna blandat upp näringsrikt vatten från djupet och att en period med sol satte fart på blomningen.

– Vi kartlägger dagligen utbredningen av plankton i havet. Vårt fokus är att tidigt identifiera skadliga algblomningar, säger Lasse Pettersson vid Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen, en forskningsstiftelse med anknytning till universitetet i Bergen.

Vattenfärgen i kustområden påverkas av pigment från alger. Via bilder av havet från ESA:s satellit Envisat analyserar och beräknar centret mängden alger, och vid mätningar ute i fält bestäms algernas art.

– Den norska fiskeindustrin har haft stora förluster genom åren till följd av skadliga alger. Det är därför vi så noga följer utvecklingen av hur algerna blommar, säger han.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor