Här finns de mest hotade arterna

På minst 595 platser runt om i världen lever hotade arter som inte finns någon annanstans.
Publicerad

En enstaka sjö, en bergstopp eller någon annan geografiskt avgränsad plats är den sista utposten för minst 794 arter. Det rapporterar forskare från USA, Storbritannien och Australien som har gått igenom all tillgänglig statistik om akut eller starkt hotade arter bland däggdjur, fåglar, groddjur, vissa reptiler samt barrträd. Arterna lever på 595 platser, främst i utvecklingsländer.

– Det är en intressant undersökning av arter som verkligen sitter på pottkanten, säger Ulf Gärdenfors, ekolog vid Artdatabanken i Uppsala och ansvarig för rödlistning av hotade arter i Sverige.

Resultaten, som publiceras i tidskriften PNAS, visar att hoten mot världens mest utsatta arter har förändrats. Sedan år 1500 har sammanlagt 245 arter inom de undersökta klasserna dött ut. Flertalet var fåglar. Bland dagens mest hotade arter dominerar i stället groddjuren.

Den historiska utrotningen har i första hand skett på öar. Många lokala arter har fallit offer för råttor, katter och andra djur som följt med människan till öarna. Men i dag finns en majoritet av de mest utsatta arterna på fastlandet.

De nya resultaten illustrerar ett dilemma inom miljövården: är det bäst att satsa resurserna på att rädda arter som just nu är på väg att försvinna för gott, eller är det effektivare att försöka bevara artrika miljöer, till exempel nationalparker?

– Jag anser att vi måste göra båda delarna. Sammantaget handlar det trots allt om ganska lite pengar, säger Ulf Gärdenfors.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor