Honungsbin kokar rovgeting

Bina är bara 5 grader från att själva dö.
Publicerad

Den asiatiska getingen Vespa velutina är specialiserad på att bryta sig in i andra sociala insekters bon och röva bort deras larver. Dessa ges sedan som mat till unga getingar.

De angripande getingarna är mycket stora. Av alla sociala insekter är arbetarna störst hos denna art, med vingspann på över 5 centimeter. En enda geting kan övermanna ett bisamhälle med 5 000 individer.

Åtminstone två arter av honungsbin finner sig inte stillasittande i detta. Den ena är en asiatisk art, Apis cerana, och den andra det vanliga europeiska honungsbiet, Apis mellifera. De omringar getingen från alla håll, och länge trodde forskarna att de försöker sticka angriparen med sina gaddar. Men professor Tan Ken vid Yunnan Agricultural University i Kina har nu kommit på idén att filma binas försvarsinsatser med värmekamera. Han upptäckte då kraftigt förhöjda temperaturer.

Bin kan nämligen huttra med sina flygmuskler för att skapa värme. Denna förmåga används vid kyligt väder för att värma larverna. Temperaturen höjs dock aldrig över 36 grader.

De bollar av bin som omger en angripande geting är betydligt varmare, 45-46 grader. Vid denna temperatur dör getingen. Bina överlever själva upp till 51 grader, fann professor Tan sedan han fortsatt uppvärmningen. Forskningen rapporteras i Naturwissenschaften.

Både binas försvarsmetod och deras värmetålighet är anpassningar till hotet från getingarna. De asiatiska bina är skickligare försvarare än de europeiska, vilket är naturligt med tanke på att de senare bara funnits i Asien i femtio år och därför inte hunnit anpassa sig lika mycket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor