Ingen kontrovers

När Forskning & Framsteg nu tar sig an Tema Evolutionsläran måste väl ett viktigt inslag vara forskarkontroversen mellan utvecklingsteorin och läran om intelligent design?
Publicerad

Men nej – och detta av det enkla skälet att det inte föreligger någon forskarkontrovers i frågan. Visst är det så att evolutionsteorin som numera är mycket omfattande – inte kan förklara allt inom biologin. Men samma sak gäller andra stora teoribyggen som relativitetsteorin och kvantfysiken. De förklarar mycket, men inte allt.

Läran om intelligent design, som är ett försök att skapa en rumsren variant av kreationism, bygger i hög grad på missförstånd av både vad forskningen faktiskt har visat och vad en vetenskaplig teori är. Den är ett utslag av religiöst motiverat önsketänkande.

Evolutionsteorin gör å sin sida anspråk på att förklara både livets mångfald och dess funktionalitet. Den har ett massivt vetenskapligt stöd: att allt liv på jorden bygger på samma slags arvsmassa, att närbesläktade arter har mer likartat DNA, att det finns fossil som visar hur evolutionen förlöpt, att strukturer hos olika arter har gemensamt ursprung men inte nödvändigtvis längre samma utseende och funktion, att avlägset besläktade arter i samma miljö är snarlika varandra (exempelvis delfiner, makrillar och pingviner), att närbesläktade arter ofta finns eller har funnits geografiskt nära varandra, att embryoutvecklingen hos många djurarter kortvarigt visar upp strukturer som är lämningar från tidigare utvecklingsstadier samt att forskare kunnat iaktta att arter har förändrats när miljön förändrats.

Här finns alltså ingen forskarstrid, och tron på intelligent design är inte en vetenskaplig utan en utomvetenskaplig – det vill säga otestbar – teori. Det mesta av världens och livets utveckling kommer sannolikt att gå att förklara inom vetenskapens ramar. (Alltings uppkomst är en svårare nöt, för att inte tala om dess ”mening”.)

Det är bedrövligt att det finns framstående rikspolitiker i Sverige, på båda sidorna om blockgränsen, som arbetar för att kreationism och intelligent design ska jämställas med evolutionsläran i skolornas undervisning. Även om dessa försök inte torde ha någon chans att nå framgång bidrar de till att legitimera ovetenskapens ställning i samhället.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor