Krav ger inte snabbare jobb

I den så kallade Uppsalamodellen ställs höga krav på socialbidragstagare.
Publicerad

De är tvungna att på heltid ägna sig åt att söka arbete för att få bidrag.

I en utvärdering av detta har man nu funnit att dessa krav inte ger önskat resultat. Helt avgörande för socialbidragstagarens möjlighet att få arbete är i stället tillgången på arbete.

I studien undersöktes drygt 500 socialbidragstagare, varav hälften ingick i Uppsalamodellen.

– Risken med denna modell är att den enskilde känner sig kränkt och upplever stor hopplöshet om alla ansträngningar att söka jobb är förgäves, säger Pia Milton, sociolog vid Statens folkhälsoinstitut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor