Blodprov bestämmer om operation

Genom att mäta halten av två ämnen i blodet går det avgöra vem som bör hjärtopereras.
Publicerad

Att operera en patient som kommer in till sjukhus med hjärtinfarkt kan rädda liv. Men ingreppet är förenat med risker, i värsta fall patientens död. Därför är det viktigt att ha klart för sig i vilka fall det är bäst för patienten att operera och i vilka fall man bör avstå. Överläkaren och hjärtspecialisten Stefan James vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har visat att detta går att avgöra med hjälp av blodprov.

I blodet studeras halterna av två proteiner. Dels troponin, som speglar hur mycket celldöd som hunnit ske i hjärtat, dels hjärthormonet BNP, som ger en bild av hur hög belastning hjärtat är utsatt för.

I den flernationella studien ingick nära 8 000 patienter som kom in till sjukhus med hjärtinfarkt eller svår kärlkramp. Totalt opererades knappt en tredjedel av patienterna med så kallad bypass eller ballongvidgning av kranskärlen, och man studerade utfallet ett år efter behandlingstillfället.

De som hade höga värden i blodet av båda proteinerna hade fördel av att opereras. Ingreppen minskade deras risk att dö med hälften, jämfört med dem som inte opererades. Men personer som hade låga värden på de två markörerna mådde bättre om de inte utsattas för något kirurgiskt ingrepp.

– Det kan vara frestande att operera, både för läkaren och för patienten, men studien visar att vi då kan göra patienten en björntjänst. Det är i dessa fall bättre att undvika kostsamma och riskfyllda ingrepp, säger Stefan James.

Studien finns publicerad i Journal of the American College of Cardiology.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor