Skillnad på spel och spel

Omfattande datorspelande kan vara problematiskt, men gör inte spelaren asocial.
Text Johan Falk
Publicerad

I tidigare rapporter om överdriven konsumtion av datorspel har det talats om beroende. Men i en rapport från Medierådet ifrågasätter ett par forskare att överkonsumtion av datorspel beskrivs i samma termer som exempelvis spel om pengar.

– Det är lätt att klumpa samman många fenomen. Vi pekar på att det är två helt olika aktiviteter, säger Ulrika Bennerstedt, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet.

I studien har tio gymnasieelever som spelar mycket World of Warcraft, WoW, intervjuats. WoW är det största så kallade onlinedatorspelet, där spelare agerar tillsammans i grupper för att lösa olika uppgifter. Sammanlagt finns i dag nio miljoner aktiva WoW-spelare. Tidigare studier visar att dessa spelare ofta lägger mer än 20 timmar i veckan på att spela. Bland de intervjuade eleverna syns två nivåer av problem.

– Det handlar dels om dåliga matvanor eller brist på sömn, dels om allvarligare problem, när spelandet exempelvis gör att man misssköter skolarbetet, säger Ulrika Bennerstedt.

– Forskningen visar däremot inte att man blir asocial eller missar delar av livet. Många uttrycker att de sitter och minglar med sina vanliga kompisar och nya vänner genom spelet.

Detta bryter mot hur datorspelande ofta har utmålats tidigare – att det skulle vara osocialt och världsfrånvänt.

– Intervjupersonerna har reflekterat över det själva och tycker att spelandet är mer socialt än att till exempel titta på tv.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor