Spännande personer skildras

Publicerad

Tre mycket speciella människor är ämnet för denna bok: kompositören Béla Bartók, genetikern Seymour Benzer samt botanikern och majsgenetikern Barbara McClintock. Den gemensamma nämnaren är att de tre är högt begåvade, hängivna sina idéer och att de lever genom sitt arbete. Deras liv skildras följdriktigt utifrån ett yrkesperspektiv, genom brev och vad som skrivits om dem (Klein var personligen bekant med Benzer och har även träffat och samtalat med McClintock).

Det är roligt att läsa om intressanta människor, och man får god inblick i vad de tre faktiskt bidragit med och även den tidsanda som rådde. Texten är huvudsakligen rolig att läsa, men när det handlar om genetik är författaren lite för nära sin egen profession, och texten hade vunnit på ytterligare en genomgång. Eller vad sägs om meningen: ”Genomiska omstruktureringar, som beror på transposoner och som får klinisk betydelse, omfattar, förutom de redan nämnda exemplen, även variationer i cellmembranets potentiellt immunitetsframkallande antigenkomponenter i parasiter.”?

Meteorer

Klein Georg
Albert Bonniers

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor