Privata kvoter räddar matfisk

Risken för att fisket kollapsar halveras om yrkesfiskare får privata fångstkvoter.
Publicerad

Om inget bryter trenden kommer världens alla bestånd av matfisk att år 2048 ha krympt till under en tiondel av sina historiska toppnoteringar. Det rapporterade en internationell forskargrupp för två år sedan. Nu har andra forskare analyserat samma data – fångstsiffror för över 11 000 fisken runt om i världen mellan åren 1950 till 2003 – och dragit en mer hoppfull slutsats.

På de flesta håll i världen slåss yrkesfiskarna om fångsterna tills kvoten är fylld. Alaska, Island, Nya Zeeland och Australien hör till de länder som kommit längst med ett alternativt system där enskilda fiskare, kooperativ eller byalag äger andelar av den totala fiskekvoten. Det halverar risken för att fisket kollapsar, enligt en rapport i tidskriften Science.

I dag gäller de privata kvoterna bara 1 procent av världens fiske. Staffan Waldo, forskare vid Livsmedelsekonomiska institutet i Lund, tror att andelen kommer att öka. Han har tagit del av de nya resultaten.

– Individuella kvoter gör det lönsamt för fiskaren att skydda beståndet på lång sikt, säger han.

I somras presenterade Jordbruksdepartementet ett förslag om individuella kvoter för sill och andra arter i de fria vattenmassorna. Förändringen kan tidigast träda i kraft vid årsskiftet, och gäller inte torsk. Individuella kvoter för torsk finns sedan flera år i Danmark.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor