Vulkanens egna blixtar

Många vulkanutbrott följs av kraftiga blixturladdningar.
Publicerad

Himlen och jorden mullrade i kapp i början av maj förra året. Efter hundratals år av dvala fick vulkanen Chaitén i södra Chile plötsligt ett utbrott. Samtidigt fylldes himlen av kraftiga blixtar som bildades inuti det väldiga moln av stoft och aska som sköt upp ur kratern.

Det finns många rapporter om blixturladdningar i samband med vulkanutbrott, men fenomenet är relativt outforskat. Enligt en unik studie som gjordes i Alaska när vulkanen Mount Augustine fick ett utbrott år 2006 går det att urskilja två faser. Dels omedelbara blixtar mellan partiklar som förmodligen är elektriskt laddade till följd av själva explosionen, dels en andra våg av blixtar mellan laddningar som troligen bildas inne i vulkanens stoftmoln.

– I princip är det samma krafter som verkar i ett vanligt åskmoln, där laddade partiklar och iskristaller skiljs åt i höjdled beroende på hur tunga de är. Men förloppet är betydligt mer komplicerat vid ett vulkanutbrott, där stoft och aska blandas med vattenånga och utsätts för helt andra rörelser, förklarar Rajeev Thottappillil, professor i elektricitetslära vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor