Kvinnor och barn sist!

En analys av 18 fartygsförlisningar visar att det civiliserade beteendet vid Titanics undergång var ett undantag.

Publicerad

Det filippinska fartyget MS Princess of the Stars förliste 2008. Endast 59 passagerare kunde räddas – 791 omkom.
Bild: Scanpix / Bullit Marquez

Detta är en artikel från 2012.

När Titanic förliste för 100 år sedan räddades 70 procent av kvinnorna ombord, men bara 20 procent av männen. När Lusitania sänktes tre år senare, 1915, var siffrorna de omvända, enligt en rapport som kom häromåret (F&F 4/2010).

Forskarna som då analyserade räddningsarbetet menade att Lusitania sjönk mycket snabbare, vilket minskade utrymmet för de sociala normer som räddade Titanics barn och kvinnor.

Men den förklaringen stämmer inte. Nu har ett par nationalekonomer vid Uppsala universitet breddat analysen till 18 förlisningar och sammanlagt fler än 15 000 passagerare mellan år 1852 och 2011. Deras analys ger en nedslående bild av mänskligt beteende – män klarar sig i mycket större utsträckning än kvinnor, som i sin tur klarar sig bättre än barn. Dessutom verkar besättningen inte prioritera passagerarnas säkerhet, utan är den grupp som själv har bäst överlevnadsstatistik. Det som gäller vid katastrofer tycks vara: ”Rädde sig den som kan!”.

Endast vart sjätte barn överlever.

– I tidigare forskning har man alltför ofta fokuserat på Titanics undergång, som av allt att döma var helt atypisk, säger Mikael Elinder, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

När Titanic sjönk gällde ordern ”kvinnor och barn först”. Principen drevs igenom under vapenhot från besättning och kapten.

Tiden det tar för ett fartyg att sjunka påverkar inte utfallet, så som man tidigare trott. Däremot kan en handlingskraftig kapten uppenbarligen göra det. Forskarna har även kunnat urskilja en viktig förändring över tid. Vid de äldsta förlisningarna var skillnaden i överlevnadschans som störst mellan könen. Men en bit in på 1900-talet minskade skillnaderna mellan män och kvinnor. 

– Det verkar vara en effekt av ett mer jämställt samhälle, säger Mikael Elinder. Det handlar om saker som att kvinnors simkunnighet ökade, de fick mer praktiska kläder och större möjligheter att fatta egna beslut. Detta verkar även påverka överlevnadsförmågan vid en katastrof.

Forskarnas övergripande resultat, att män klarar sig bäst, styrks även av dödssiffrorna efter tsunamin 2004.

– Enligt ekonomisk teori så är människan självisk och detta verkar styra vårt beteende i en livshotande situation. Det vi har sett kan aldrig testas i experiment, men även i experimentell forskning visar det sig att män är mer själviska.

Är inte era resultat rätt nedslående?

– Jo, men det positiva är att vi nu har större kunskap om mekanismerna vid extrema situationer. Fakta är trots allt bättre än gissningar, säger Mikael Elinder. – Och framför allt kan vi ta med oss denna kunskap till katastrofövningar, utformning av räddningsutrustning och liknande.

Studien har publicerats i Ekonomisk debatt.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor