Trygga barn vågar vänta

Förmågan att behärska sig  styrs av förtroende, enligt en ny  variant av ett klassiskt test.

Publicerad
Fyraåriga Evelyn Rose behärskar sig – hon deltar i en uppdaterad version av det klassiska marshmallowtestet.
Bild: J. Adam Fenster / University of Rochester

Marshmallowtestet från 1960-talet är ett av psykologihistoriens klassiska experiment. Ett antal förskolebarn fick var sin marshmallow, med löfte om ännu en efter 15 minuter – om de kunde hålla fingrarna borta från den första marshmallowen under tiden. De barn som klarade av att spara den första marshmallowen, i väntan på att få en till, hade bättre studieresultat och missbrukade mindre droger senare i livet, något som har tolkats som att det är vår medfödda självkontroll som till stor del styr våra möjligheter i tillvaron.

Men nu utmanas den tolkningen. Psykologiforskaren Celeste Kidd, vid University of Rochester i USA, har utfört en modifierad variant av marshmallowtestet. Inför experimentet förbereddes barnen genom en ritövning, där de först utlovades bättre kritor än de som redan fanns på bordet. Efter en stund fick några av barnen beskedet att det tyvärr inte fanns fler kritor, medan andra fick en generös uppsättning ritmateriel.

I den grupp som inte fick nya kritor valde bara 7 procent att sedan vänta med att äta upp sin marshmallow. Bland de barn som fick ny ritutrustning, och därmed upplevde att de vuxna höll sitt löfte, var andelen som väntade i stället 64 procent. I snitt åt de ”lurade” barnen sin marshmallow efter tre minuter, och de tillitsfulla barnen efter tolv minuter. I tidigare versioner av marshmallowtestet har barnen väntat i genomsnitt cirka sex minuter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor