Därför tror du att du är fulländad

Illusionen om historiens slut finns även på det personliga planet.

Publicerad
De flesta anser sig ha rätt värderingar och god smak – och behöver därför inte ändra något.
Bild: Prince Hat

Hur mycket tror du att du kommer att förändras under de kommande tio åren? Inte mycket jämfört med hur du har utvecklats det senaste decenniet, om man får lita på de psykologiforskare vid Harvarduniversitetet som frågat 19 000 personer mellan 18 och 68 år.

I en studie, som nyligen publicerades i tidskriften Science fick försökspersonerna svara på frågor om sin personlighet, sina värderingar, sin smak och sina intressen i dag, för tio år sedan och tio år fram i tiden.

Vi erkänner gärna att vår personlighet och smak har förändrats och utvecklats tidigare i livet, men när vi blickar framåt tror vi inte att vi kommer att förändras nämnvärt.

Vad forskarna kunde se var att vi förvisso förändras mindre och mindre ju äldre vi blir, men gemensamt för alla ålderskategorier var att de underskattade hur mycket de skulle komma att förändras i framtiden. När en 20-åring fick förutspå sitt 30-åriga jag, var hen inte i närheten av hur mycket en typisk 30-åring kunde rapportera att hen hade förändrats sedan 20-årsdagen.

Ett konkret exempel på fenomenet var den grupp försökspersoner som fick säga hur mycket de var villiga att betala för att gå på konsert med sin favoritartist. Det visade sig att folk var beredda att betala 60 procent mer för att se sitt nuvarande favoritband uppträda om tio år, jämfört med hur mycket de var beredda att betala för att i dag se den artist som var deras favorit för tio år sedan.

Forskarna presenterar två psykologiska förklaringar till det här fenomenet. För det första så tycker de flesta av oss om oss själva, vi tycker att vi har rätt värderingar och god smak. Så när vi nu befinner oss i det här positiva tillståndet finns det ingen större  anledning att vilja förändras. Dessutom tror sig de flesta ha en god självkännedom. Om vi både har höga tankar om oss själva och dessutom tycker att denna självbild stämmer, finns det ingen anledning att avvika från vår nuvarande personlighet.

Ovanpå den förklaringen finns en kognitiv skillnad mellan tillbaka- och framåtblickande. Att återskapa det som vi varit med om i minnet är helt enkelt mycket lättare mentalt än processen att föreställa oss en framtid som vi vet ganska lite om. Utifrån det antar forskarna att människor gärna blandar samman svårigheten att föreställa sig framtida förändringar med sannolikheten för att de kommer att ske. Men att det är svårt att föreställa sig hur annorlunda du kommer att vara i framtiden betyder inte att du inte kommer att förändras.

Forskarna kallar det här fenomenet the end of history illusion, illusionen om slutet på historien, ett begrepp som anspelar på idén om historiens slut efter kommunismens kollaps 1989, då den västerländska liberalismen sågs som den slutliga historiska fasen. Nu kan vi se samma fenomen på ett personligt plan hos var och en av oss.

19000

Så många personer mellan 18 och 68 år fick svara på frågor om sin personlighet, sina värderingar, sin smak och sina intressen i dag, för tio år sedan och tio år fram i tiden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor