Så får du förnybar el

På min elräkning står det att all el jag får är förnybar. Hur kan de påstå att den är det? Finns det ett separat elnät för förnybar el?

Publicerad

Svar: Sverige har ett sammanhängande elnät med el från alla olika typer av produktionskällor. Med andra ord finns det inget separat elnät för förnybar el.

Det som avses med texten på din elräkning är att elhandelsföretaget köper in lika mycket förnybar el som de enligt avtal ska leverera till sina kunder. Om alla vi konsumenter enbart valde att köpa el från förnybara energikällor skulle elhandelsföretagen uteslutande tvingas leverera förnybar el. I dag är detta scenario en utopi eftersom den tillgängliga mängden förnybar el inte räcker till alla.

Den som vill vara helt säker på att förbruka 100 procent förnybar el kan därmed inte vara ansluten till det allmänna elnätet. Enda lösningen blir då att producera egen el från till exempel sol och vind. Svårigheten med detta upplägg är att alstra el när solen inte lyser eller när vindarna är för svaga för att dra runt vindkraftverkets rotorblad.

Susanne Olausson, Smart grids-ansvarig på Elforsk AB.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor