Varför blir benen plötsligt svaga?

Jag har panikångest och får ibland en konstig känsla i benen. De känns liksom svaga. Kan det bero på ångesten? Hur hänger det ihop?

/Anna

Publicerad

Ångestreaktionen ­sätter i gång när hjärnan uppfattar att man utsätts för hot. Denna automatiska försvarsmekanism, kallad kamp–flykt-reaktionen, förbereder individen för kämpa mot eller fly från hotet. Den är viktig för vår överlevnad och är till för att skydda oss.

Det hela börjar med att hjärnan skickar signaler till det autonoma nervsystemet som i sin tur består av två delar, den sympatiska och den parasympatiska. De styr kroppens energinivå och handlingsberedskap. Enkelt uttryckt aktiverar den sympatiska delen kamp–flykt-reaktionen och förbereder kroppen för handling, medan den parasympatiska delen återställer kroppen till ett lugnare läge.

När det sympatiska nervsystemet aktiveras, frisätts adrenalin och noradrenalin vilka sätter i gång en rad fysiologiska reaktioner. Hjärtfrekvensen ökar för att transportera runt blodet snabbare i kroppen och andningen blir häftigare för att blodet ska bli mer syresatt. Blodet dirigeras också om så att det framför allt hamnar i de stora muskelgrupperna, medan flödet till mage och tarmar stryps.

Dessutom ökar svettningen för att förbättra temperaturregleringen.

Reaktionen är helt ofarlig och till för att skydda individen, men när den drar i gång i en situation som egentligen inte är farlig, upplevs den ofta som plågsam. Hjärtklappningen kan vara skrämmande, omdirigeringen av blodet kan ge illamående, orolig mage och det kan sticka eller pirra i fingrarna. Den ökade andningsfrekvensen kan leda till en tryckkänsla över bröstet, yrsel, tunnel­seende och en svaghets- eller ostadighetskänsla i benen. De konstiga känslor du upplever i dina ben kan med andra ord vara orsakade av din ångestreaktion.

/Liv Svirsky, legitimerad ­psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor