Kan isbrytarna förstöra Arktis?

På våren smälter isen framför mitt garage fortare om jag hackar sönder den, eftersom solens värme då absorberas snabbare i marken. Vad innebär det för isen i Arktis att den på liknande sätt bryts sönder av isbrytare för forskning, militär och kommersiell trafik? Det kan väl knappast vara utan betydelse? 

/Börje Eriksson

Publicerad

Bild: Istock

Ett mindre istäcke ökar den mängd värme från solen som absorberas av havet i stället för att reflekteras bort, vilket i sin tur smälter mer is. Denna effekt blir större ju mer is som smälter i Arktis och är en orsak, men långtifrån den enda, till att sommarisen i Arktis minskar så snabbt från år till år. Att isbrytare har någon mätbar effekt är dock inte troligt. Även under rekordsommaren 2012, då isytan i Arktis i mitten av september var mindre än vad som någonsin tidigare har uppmätts, var den ändå omkring 3,5 miljoner kvadratkilometer. Under vintern är den 15–16 miljoner kvadratkilometer. Den totala yta som en isbrytare kan tänkas bryta upp är kanske något tiotal kvadratkilometer. Det saknar praktisk betydelse. Andra effekter, som hur molnen varierar eller hur vinden bryter upp isen, är väldigt mycket större. Då är antagligen båtarnas utsläpp, till exempel sotpartiklar från motorerna, mer betydelsefulla, även om de än så länge också haft liten effekt. Med ökande sjöfart i Arktis finns det därför all anledning att använda fartyg som ger så rena utsläpp som möjligt.

/Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor