Ojämställda par mår sämre

I par som inte delar lika på hushållsarbetet har både män och kvinnor sämre psykisk hälsa. Ojämställda arbetsplatser tycks däremot slå hårdast mot kvinnorna. 

Publicerad

Att inte dela lika på hemarbetet gör att både män och kvinnor drabbas av oro och ångest. Kvinnorna lider av stress och sömnproblem på grund av att de ofta har huvudansvar för det dagliga hushållsarbetet. Männen å andra sidan är stressade av förväntningarna på utomhusarbete och reparationer i hemmet. Det visar Lisa Harrysons avhandling i psykologi vid Umeå universitet. Den bygger på data och intervjuer med 1000 Luleåbor som följts sedan 1981 då de var 16 år. I avhandlingen studerades även arbetsplatser. Mer jämställda arbetsplatser visade på lägre och jämnare nivåer av psykisk ohälsa för både män och kvinnor. På mer ojämställda arbetsplatser mådde kvinnorna generellt psykiskt sämre, medan männen tycktes oberörda av bristen på jämlika förhållanden.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor