Facit framtiden: Kvinnor vid makten

År 2020 styrs Sverige sedan decennier av ett kvinnoparti. Detta parti har insett de naturliga könsskillnaderna och infört flick- och pojkskola, enligt en framtids­vision från 1988.

Publicerad

År 1988 gav Institutet för framtidsstudier ut rapporten Omåttliga önskningar och måttliga framsteg. Kvinnor i dagens och morgondagens samhälle. Den var skriven av Elisabeth Sundin, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet. I slutet av rapporten skisserar hon en utopisk bild av Sverige år 2020.

I en fiktiv text från år 2020 berättar hon att ett kvinnoparti har vunnit valet i Sverige år 1988, och att detta parti har haft regeringsställning sedan dess, eftersom de kvinnliga väljarna var i majoritet.

I hennes berättelse om Sverige år 2020 dominerar skolans förändring. Skolsystemet har omdanats så kraftigt att jämförelser med 1980-talets svenska skola inte är meningsfulla. År 2020 har man kurser i överlevnad, miljö- och sjukvård, och de utformas i nära samarbete med hemvärn och försvar. Den mobbning och det våld som präglade 1980-talets skolor har försvunnit.

”Det finns numera ingen oenighet om att flickor och pojkar är olika”, fortsätter Elisabeth Sundin sin rapport från år 2020. Insikten om pojkarnas aggressivitet har medfört att man infört könssegregerade klasser, vilket medför att flickorna blivit ”frimodiga och duktiga”. Pojkarna väljer sedan oftast tekniska yrken, medan flickor satsar på omsorg och vård – dessa omsorgsyrken anses som mest statusfyllda. Men på chefspositionerna inom alla sektorer dominerar männen.

Männens och kvinnornas olikhet är något av det mest fundamentala i vårt samhälle, avslutas boken med. Det var det viktigaste att ta till sig inför framtiden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor