Längden tappar koppling till klass

Vid början av 1800-talet var män minst 12 centimeter kortare än vid slutet av 1900-talet. Dessutom var längdskillnaderna mellan rika och fattiga långt större än i dag.

Publicerad
Genomsnittslängd för unga män födda 1819–1982 samt dödlighet för barn under 6 års ålder för barn födda 1751–2010.
Bild: Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Längdutvecklingen i Sverige har gått hand i hand med den ekonomiska tillväxten, och medellängden ökar fortfarande – om än mycket långsamt.

Mellan 1850 och 1950 ökade svenska mäns medellängd med en millimeter per år. Detta framgår av ny forskning som bygger på mönstringsdata från över 6 000 unga män under åren 1818 till 1968. Det handlar alltså om män födda i Sverige mellan 1797 och 1950.

Under 1800-talet var sambandet mellan kroppslängd och klass tydligt – de långa männen hade föräldrar med högre inkomster och längre utbildningar. Dessutom var barn till jordägare längre, vilket visar på den tydliga kopplingen mellan resurser och kroppslängd. Under 1800-talet var mönstrande män med fler än fyra syskon 2–3 centimeter kortade än ensambarn, vilket tyder på att stora familjer ofta hade det knapert.

Sambandet mellan längd och klass existerar ännu i dag, fast bara i en mycket liten omfattning.

Studien kommer från Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor