Färre mord – men växande våldsklyftor

En ny rapport från FN visar att antalet mord minskar globalt – men att våldsklyftorna ökar mellan världens fredliga och våldsamma regioner. I Honduras är mord 450 gånger vanligare än i Singapore.

Publicerad
Allt färre mord i Europa de senaste 20 åren. 
Bild: United nations office on drugs and crime, 2014

Unga män dominerar mordstatistiken. Hela 95 procent av de kända gärningsmännen är män, liksom 80 procent av offren. Över hälften av alla mördade är dessutom under 30 år. Kvinnor mördas i regel i hemmet av en nära anhörig, och i grova drag har länderna omkring ekvatorn högst mordsiffror för kvinnor. Män mördas utanför hemmet, ofta av någon de inte känner, och de farligaste länderna för män ligger i Latinamerika och Afrika. Detta framgår av FN:s senaste globala mordstudie. Vad gäller mord är mörkertalet litet och lagstiftningen likartad över hela världen, vilket gör statistiken användbar för globala analyser.

Även om den globala mordtrenden är svagt minskande så är mönstren skiftande. Totalt mördades 437 000 människor under 2012. I regioner som Europa och Östasien har morden länge minskat. Men i Latinamerika och Nordafrika har morden ökat de senaste åren. Detta ger en polariserad utveckling, där 3 miljarder människor lever i länder där mord är ett sällsynt och minskande problem. Samtidigt lever 750 miljoner människor – en tiondel av mänskligheten – i farliga länder där våldet ökar.

Blodigaste landet: Honduras har den högsta mordfrekvensen i världen. Här sker drygt 90 mord per 100 000 invånare varje år.

Något som ökat på senare år är mord på journalister och hjälparbetare; antalet dödade inom denna grupp har fördubblats på knappt tio år.

Och vilket land är värst? Jo, Honduras med drygt 90 mord per 100 000 invånare och år. I andra änden hittar man Singapore, med 0,2 mord per 100 000 invånare och år.   

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor