Bakterier gör fossilfri fordonsgas

Publicerad

Genom att förändra en process hos bakterien E. coli har brittiska och finska forskare lyckats få bakterierna att framställa förnybar propangas, som bland annat kan användas till fordonsbränsle. Forskarna betraktar försöket som ett metodgenombrott, även om utbytet än så länge är litet. Förutom att öka gasproduktionen är forskarnas mål att i framtiden använda tekniken på fotosyntetiserande mikroorganismer, för att kunna omvandla solenergi till lättförvarad propangas.

Källa: Nature communications

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor