Ökad björnjakt dödar även fredade ungar

Det är förbjudet att jaga både björnungar och deras mammor. Trots det leder ett ökat jakttryck till att fler björnungar dör, enligt ny svensk forskning.

Publicerad
Björnungar lever farligt om deras pappa plötsligt försvinner.
Bild: iStock

Björnungar stannar hos mamman i flera år. Men om ungarna dör kan honan bli parningsvillig redan efter några dagar. Det är därför vanligt att björnhannar dödar ungar som inte är deras för att göra honorna brunstiga. Björnar håller revir och en hanne är ofta pappa till ungarna i revirets närområde. En sådan hanne utgör inget hot mot ungarna, men de måste akta sig för friströvande björnhannar.

Ett internationellt forskarteam har undersökt sambanden mellan jakttryck och föryngring hos björnar i Dalarna och Gävleborg under perioden 1990–2011.

Analyserna visar att ett ökat jakttryck leder till att fler björnungar dör, trots att varken ungarna eller deras mammor får jagas.

Forskarna tror att jakten leder till att björnhannar dödar ungar. Orsaken är att jakt skapar lediga revir, och när nya hannar tar över reviren så försöker de döda ungarna i närområdet, för att honorna ska bli parningsvilliga.

Hos många djurarter leder jakt till att beståndens tillväxthastighet ökar. Det beror på att konkurrensen om resurserna minskar när bestånden krymper, vilket kan medföra att det föds fler ungar. Men hos björnarna i studieområdet så fick alltså jakten den motsatta effekten. Detta är något man måste väga in i skötselplaner och vid beräkningar av jaktkvoter, menar forskarna, som publicerat resultaten i Proceedings of the royal society.

Björnjakt

I takt med att fler björnar skjutits i Sverige har beståndet minskat från cirka 3 300 till 2 800 individer. 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt & Naturvårdsverket

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor